Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Четвъртък, 04.08.2016 г.:

На 04.08.2016 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: ТП ГУСВ, Прох. будка ГУСВ, Пом. ст. Г. Генов ВиК, захранване към П/С Заводски строежи, ТП 3 Мартен, ТП 8 Мартен, ТП 9 Мартен, ТП 6 Мартен, ТП 14 Мартен, МТП Градина Мартен, ТП Родопа Мартен, ТП ТКЗС Мартен; Блокове: бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5; Улици: „Разсадник“, „Александър Стамболийски“, „Бачо Киро“, „Бузлуджа“, „България“, „Гео рги Бенковски“, „Георги Сава Раковски“, „Захари Стоянов“, „Иван Вазов“, „Ильо Войвода“, „Калето“, „Лозен планина“, „Никола Й. Вапцаров“, „Отец Паисий“, „Панайот Хитов“, „Пирин“, „Рила“, „Стефан Караджа“, „Странджа планина“, „Страхил войвода“, „Чавдар войвода“, „Черно море“, „Ясна поляна“.

На 04.08.2016 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сандрово: ТП 2 Сандрово, ТП 8 Сандрово, МТП СП МАТ Сандрово, МТП Дун.Кът Сандрово, ТП Пом. стопанство СКТМ Сандрово, ТП 3 Сандрово, ТП 1 Сандрово, ТП 7 Сандрово, ТП 4 Сандрово, ТП 5 Сандрово, МТП 6 Снадрово, БКТП 9 Сандрово, ТП ТКЗС Сандрово, ТП Дунавски кът; Улици: „Ал. Стамболийски“, „Ангел Кънчев“, „Балкан“, „Бачо Киро“, „Бузлуджа“, „Ð ’. Левски“, „Вапцаров“, „Васил Петлешков“, „Витоша“, „Г. Бенковски“, „Г. С. Раковски“, „Гагарин“, „Д. Благоев“, „Добруджа“, „Дунав“, „Дунавски кът“, „Захари Стоянов“, „Иван Вазов“, „Йовков“, „Любен Каравелов“, „Марица“, „Местност Лозята“, „Никола Й. Вапцаров“, „Опълченска“, „П. Волов“, „П. Хитов“, „Петлешков“, „Пирин“, „Р. долина“, „Радецки“, „Райко Даскалов“, „Раковски“, „Рила“, „Родопи“, &bd quo;Сергей Румянцев“, „Славейков“, „Средна Гора“, „Ст. Караджа“, „Странджа“, „Тракия“, „Трапезица“, „Трети март“, „Х. Димитър“, „Хан Аспарух“, „Хан Крум“, „Хр. Ботев“, „Х. Шишман“, „Царевец“, „Шести септември“, „Шипка“, „Юрий Гагарин“, „Яворов“, „Ясна поляна“; Обекти: Вили на р. Дунав, Животновъдна ферма, Първи подем, Стоп двор.

На 04.08.2016 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: ТП Пом.СТ.Борисово, ТП 4 Мартен, ТП Пом.ст. Оранжерия, 20-та Пом. ст., Отводн. Пом. ст. Мартен, ТП5 Мартен; Улици в гр. Мартен: "Александровска", "Арда", "Балатон", "Бачо Киро", "България 24 Помпа", "Вежен", "Видин", "Витоша", "Генерал", "Радецки", "Добрич", "Добруджа", "Дунав", "Искър", "Калет о", "Любен Каравелов", "Никола Й. Вапцаров", "Панайот Хитов", "Поп Харитон", "Райко Даскалов", "Рига", "Сергей Румянцев", "София", "Тракия", М-н Транжорна, "Църковна независимост", "Червен Иван", "Черно море", "Шести септември", "Юрий Гагарин".

На 04.08.2016 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сливо поле: КТП Глобул Сл. Поле,ТП 1 Сливица, ТП 2 Сливица, ТП 3 Сливица, ТП ТКЗС Сливица Улици в кв. Сливица на гр. Сливо Поле: ТКЗС Сливица, "Асен Златаров", "Бачо Киро", "Бр. Миладинови", "Васил Левски", "Вежен" , "Вит", "Г. Мамарчев", "Дружба", "Дянко Стефанов", "Ивайло", "Иван Вазов", "Илия Калчишков", &quot ;Искър", "Крайна", "Леон Таджер", "Лом", "Любен Каравелов", "Мадара", "Марица", "Младост", "Огоста", "Олимпи Панов", "Осми март", "Пирин", "Пролет", "Ропотамо", "Росица", "Стоян Пенчев", "Трети март", "Тунджа", "Янтра".

На 04.08.2016 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен:ТП ВП Сръбче, ТП Автобаза, ТП МИС, БКТП Спектър, Пом. ст. Сръбче 2, МТП 1-ви МАЙ, УСС Шумен, ТП Оранжерия, ТП ДМВ, МТП Минков, МТП Лада, КТП Румина, БКТП ОРЛАНДИ, МТП Глобул, ВТП Булкам, БКТП 15 Мартен, МТП 12 Мартен, МТП 10 Мартен, МТП 11 Мартен, ТП 2 Мартен, МТП 13 Мартен, ТП 1 Мартен, ТП7 Мартен. Улици: "Александровска", "Александър Невски", "Александър Стамболийски", "Арда", "Балатон", "Бузлуджа", "България", "Вардар", "Витоша", "Генерал Радецки", "Дунав", "Иван Вазов", "Ильо войвода", "Калето", "Капитан Петко войвода", "Кирил и Методий", "Любен Каравелов", "Оранжерията", "Отец Паисий", "Панайот Волов", "Поп Харитон", "Райко Даскалов", "Рига", "Родопи", "Славянска-втора", "Славянска-първа", "Славянска-трета", "Средна гора", "Стара планина", "Стефан Караджа", "Стра хил войвода", "Сърнена гора", "Тракия", "Тулча", "Хаджи Димитър", "Хан Аспарух", "Хан Кубрат" , "Хан Омуртаг", "Хемус", "Хр. Смирненски", "Христо Ботев", "Църковна независимост", "Чавдар войвода", "Шипка", "Юрий Гагарин", "Ясна поляна".