Спрямо тримата сирийци, обвинени в тероризъм - Алмохаммад Абдулхамид, Ал Абдалах Фади и Ал Фанди Ясим, ще се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансиране на терроризма.

Днес правителството одобри промени в Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу тероризма.

По предложение на Главния прокурор на Република България в раздел ІІІ – за лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм и/или финансирането му, за набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, както и за излизане или влизане през границата на страната и незаконно пребиваване с цел участие в тероризъм, се включват Алмоаммад Абдулхамид, Ал Абдалах Фади и Ал Фанди Ясим. Те са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по чл. 108а, ал. 7, вр. ал. 6, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Целите на Закона са предотвратяване и разкриване на действия на физически и на юридически лица, на групи и организации, насочени към финансиране на тероризма, и се постигат в основната си част чрез блокиране и забрана за предоставяне на финансови средства и активи и на икономически ресурси.