Общо 85% от действащите фирми в България са с до четирима работници, а почти половината от тях нямат нито един нает. Това сочат данните от изследването на жизнеспособността на предприятията, изготвено от Националния статистически институт по данни към 2014 г. Тенденцията не е нова, почти същата пропорция е валидна и за предходните четири години, показва проучването.
В кои фирми са служителите

През 2014 г. в България са действали 332.8 хил. активни предприятия, от които 150 хил. (45.2%) са били без наети служители, сочат статистическите данни. В групата с между един и четирима наети са 132 хил. фирми, а най-малък е делът на дружествата с между петима и 10 работещи - 7.6%.
С над 10 наети са 8% от компаниите, но в същото време именно тази група предприятия осигуряват близо 70% от работните места. Обратно - най-голямата група активни предприятия - с нула наети, осигурява едва 6.3% от работните места (вероятно собствениците).