Преди 2 г. министър Христо Иванов внася промяната и служебното правителство я одобрява. Нотариусите настояват да се върне старият режим, по който работи цяла Европа Има огромен риск от нова вълна имотни измами, след като вече съществува възможност всеки да отиде в Агенцията по вписванията и да получи незаверен препис от нотариален акт на чийто и да било имот.

Това предупреди официално Димитър Танев, председател на Нотариалната камара, в интервю за “24 часа”. Въпросното копие - създадено на копирна машина или на ръка, лесно може да се превърне в заверен препис и да стане “доказателство” за прехвърляне на имота, особено когато нотариалният акт е издаден преди 1992 г. и не е отразен в информационната система на агенцията, допълниха от гилдията.

Затова нотариусите настояват да се върне отмененото преди близо две години положение, при което Агенцията по вписванията изобщо не издаваше незаверени преписи, т.е. копия на нотариални актове. Въпросната забрана е отменена с промяна в Правилника за вписванията - алинея 3 на чл. 51, влязла в сила на 7 ноември 2014 г. Поправката е изготвена от правосъдното министерство и приета с постановление от Министерския съвет.

Това се случва в последните дни на Христо Иванов като министър на правосъдието. Заверени копия от нотариални актове може да получават само страните. Получават ги още адвокати, нотариуси, частни съдия-изпълнители, съдебни и данъчни органи, т.е. лица, които имат определен правен интерес, обясни шефът на Нотариалната камара Димитър Танев.

В никоя европейска държава обикновен човек не може да поиска и да получи копие от нотариален акт на който и да е друг човек. Навсякъде имотният регистър е публичен, но достъпът до нотариалните актове е опосредстван - извършва се чрез адвокати, нотариуси и други, допълни той.

Има предвидена процедура, има следа кой е получил документа и че той е от кръга на оправомощените, уточни Танев и припомни, че въпросът е важен за българите, 95% от които притежават собственост.