Над 56 милиона души в 17 държави са засегнати от продължителни конфликти и изпитват затруднения да се изхранват, заради което са жертви на порочен кръг от насилие и глад. Това обявиха днес Световната програма по прехраната и Организацията по прехрана и земеделие на ООН, цитира БНР.

Сред тези страни са Сирия, Йемен, Ливан, Ирак и Афганистан.

Конфликтите са основната причина за глада, защото принуждават хората да напуснат домовете си и да не обработват земеделските земи. Фермерите не могат да се грижат за посевите и да отглеждат добитък, а тези две дейности са основен източник на приходи за хората в районите, пострадали от насилие. Освен това, войните разрушават пазарната търговия, което води до по-високи цени за храната.