Числата от 59-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 18, 20, 14, 16, 33, 45.

---------------------

6 от 42

I теглене: 20, 42, 28, 36, 7, 17.

---------------------

5 от 35

I теглене: 26, 10, 25, 24, 1.

II теглене: 13, 30, 35, 31, 15.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 2, 4.

Печеливши цифри: 5, 3, 0.