Строителните работи в хотел "Маринела София" (бившия Японски хотел– бел. ред.) продължават въпреки издадената от ДНСК заповед за спиране, установи проверка на дирекцията за строителен контрол.

Проверката, извършена днес, е установила продължаващо неизпълнение на заповедта за спиране на започналото настрояване на едноетажното тяло на хотел „Маринела София“. Тя е третата, проведена от служителите на дирекцията. Предишните две контролни инспекции, които също са констатирали извършване на строително-монтажни работи в нарушение на заповедта, са направени на 6 юни и 30 юни 2016 година, припомнят от дирекцията.

При извършената в края на месец април тази година проверка на строежа органите на ДНСК установиха, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти по всички части и без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа. На 16 май от ДНСК е издадена заповед за спиране на строежа. Тя има предварително изпълнение и следва да се спазва, въпреки че се води съдебно производство по обжалването й.

За установеното при проверките през месец юни неизпълнение на заповедта срещу нарушителите са образувани три административно-наказателни производства. За продължаващото неизпълнение на заповедта, от ДНСК днес са изпратени нови покани за образуване на поредни административно-наказателни производства срещу нарушителите.

От ДНСК е отменена и заповед за допълване на разрешението за строеж, издадена на 04.05.2016 г. от главен архитект на район „Лозенец“. Както разрешението за строеж, така и заповедта за допълването му са издадени от некомпетентен орган. Строежът е втора категория, а няма предоставени правомощия от главния архитект на Столична община на главните архитекти на районите да издават строителни книжа за строежите от първа, втора и трета категория. Отмяната на заповедта за допълване на разрешението за строеж е влязла в сила.

Тъй като разрешението за строеж е нищожно, но е влязло в сила и не може да бъде отменено служебно от ДНСК, е подаден сигнал до Прокуратурата за протестирането му пред началника на РДНСК Югозападен район, който може да отмени разрешението за строеж по протест на прокурора.

Разрешението за строеж е протестирано от прокуратурата пред Административен съд - София град. На 13 юли по делото е постановено определение за изпращане на протеста по компетентност до началника на РДНСК Югозападен район. Определението е обжалвано от собственика на строежа и не е влязло в сила. Поради това, протестът все още не е изпратен в РДНСК, обясниха от дирекцията.