Проверка на Върховната административна прокуратура е установила, че разследванията в Министерството на вътрешните работи не се извършва на случаен принцип. Прокуратурата е извършила проверка за начина, по който е организирано на централно и местно ниво разпределението на разследванията, съобщи пресцентърът на държавното обвинение. Според Закона за МВР те се разпределят чрез случаен подбор и електронно съобразно поредността на постъпването им.

От прокуратурата напомнят, че делата във всички органи на съдебната власт се разпределят на случаен принцип съобразно Закона за съдебната власт. В следствените отдели, прокуратурите и съдилищата действат утвърдени програми за случайно разпределение по електронен път, пише още в съобщението. Случайното разпределение гарантира липсата на субективна намеса при определяне на конкретния разследващ орган или магистрат, на които се възлага делото.

Проверката на прокуратурата е установила, че има и изключения - полицията в Разград, Кюстендил и Асеновград, където в резултат на положени усилия със собствени сили и средства е въведена и се ползва система за случайно разпределение на досъдебните производства, отбелязват от прокуратурата.

В тези структури програмните продукти били предоставени от прокуратурата, се разбира още от съобщението й. Въвеждане на електронна система е започнало и в Карлово.

Във всички останали структури на МВР случайно разпределение на образуваните наказателни производства между разследващите полицаи не съществува. В част от областните дирекции не са издавани каквито и да било заповеди за начина на разпределяне на делата, като пример са посочени Плевен и Стара Загора. Най-честият случай на разпределение на разследванията е от началниците на полицейски управления или вътрешни звена. Случайно разпределение нямало и в централните структури на МВР – ГДБОП, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Гранична полиция", където разпределянето става от началниците на сектори или отдели.

Прокуратурата е отправила предложение до министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за предприемане на необходимите организационни действия с цел изпълнение на законовото изискване за разпределение на досъдебните производства на принципа на случайния подбор.