Организацията за защита на правата на потребителите Активни потребители призовава мобилните оператори, които все още изискват заплащане на всички такси до края на срочен договор, при предсрочно прекратяване, да променят практиката си.

    Припомняме че при предсрочно прекратяване на отношенията с телеком от потребителите се изисква заплащане на месечните такси за целия оставащ период от договора. Тези практики се основаваха на клаузи от общите условия, които противоречат на изискванията на Закона за защита на потребителите и следователно могат да бъдат обявени за нищожни от съда. За да се избегнат дълги съдебни дела, КЗП проведе преговори с операторите за доброволно изменение на тези клаузи. 


    Наскоро председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов обяви, че са постигнати споразумения с два от мобилните оператора (Мтел и Виваком) за намаляване на неустойките при предсрочно прекратяване на договори до три месечни такси. С третия оператор (Теленор) все още не е постигнато споразумение, но се очаква той също скоро да въведе тази промяна, за да не се стига до принуда по съдебен път
    

Все още обаче проблемът не е решен напълно. Оказва се, че Мтел възнамерява да не прилага тази възможност към абонатите сключили договор преди 1 юли 2016. Това не е било предвидено в споразумението с КЗП, което разбираме от думите на председателя й. Как ще се развие ситуацията предстои да разберем

    Според Асоциация Активни потребители операторите трябва да се конкурират да запазват клиентите си с добри услуги, а не със закрепостяващи договорни клаузи. 

Въпроси и отговори

Каква е ситуацията в момента при отделните оператори?

Виваком 
Можем да прекратим предсрочно договор при обезщетение до 3 месечни такси от 1 май 2015. 
Мобилтел 
Можем да прекратим предсрочно договор при обезщетение до 3 месечни вноски само ако е сключен след 1 юли 2016. От компанията отказват да прилагат новите условия към договори сключени преди тази дата, въпреки сключеното споразумение с КЗП.
Теленор 
Ако искате да развалите договор с тази компания, ще трябва да заплатите всички такси до края на договора. Срещу "Теленор" ЕАД е заведено дело от Комисия за защита на потребителите (гр. дело № 15539/2014г. Софийски градски съд ) за прогласяване нищожност на клаузата от общите условия, която регламентира тази практика.

Какво ще дължа, ако договорът ми е обвързан с покупка на телефон?

Ако сте абонат на Виваком или Мобилтел (след 1 юли 2016) ще трябва да заплатите разликата между редовната и промоционалната цена на устройството съобразно оставащото време от срока на договора.
Пример:
Закупили сте телефон за 200 лева (при редовна цена е 500 лева) с договор мобилни услуги за 2г. при месечна такса от 20 лева. Решавате да прекратите договора след 12 месеца. В този случай ще дължите 3 месечни вноски по 20 лева плюс 12/24 части от разликата между редовната и промоционалната цена на телефона т.е. (500-200)*12/24=150 лева. 
В случай, че сте абонат на Теленор ще дължите всички вноски до края на договора, без значение, дали към договора има закупен телефон на промоционална цена.

Какво ще дължа, ако прекратя договора в рамките на промоционален период от договора?

Ако прекратите договора в рамките на промоционален период от договора, то при предсрочно погасяване ще трябва да заплатите 3 месечни такси плюс промоционалните отстъпки.
Пример:
Ако имате договор за 12 месеца с месечна такса от 20 лева и отстъпка от таксата 10 лева за първите 6 месеца и се откажете от договора след 3 месеца, ще трябва да заплатите 3 такси по 20 лева, а не 3 такси по 10 лева.

Какво е обезщетението при прекратяване на договор за кабелна телевизия, Интернет, фиксира телефон или комбинирани услуги?

Ако сте абонат на Виваком, ще можете да прекратите такъв договор при същите условия, както за мобилна услуга.
За абонатите на Мобилтел възможността за прекратяване на договор с обезщетение от три месечни такси е обявено само в условията за мобилни планове (според наличната информация в сайта на Мобилтел).
За абонатите на Теленор се прилагат условията описани по-горе - заплащане на всички вноски до края на договора. 

Трябва ли и други доставчици на телекомуникационни услуги (кабелна телевизия, интернет) да променят условията си при предсрочно погасяване на договор?

Според Активни потребители, всички доставчици на телекомуникационни услуги трябва да променят общите си условия, давайки възможност за прекратяване срещу максимална неустойка от 3 месечни такси.