Редица нарушения в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици е установила проверка на прокуратурата.

Поводът за нея са зачестилите случаи в страната, както и публикации в медиите за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда.

В Благоевград са проверени 93 обекта, предлагащи храни в детски заведения, училищните столове, търговски обекти на територията и в непосредствена близост до детски заведения и училища. В девет от тях е констатирано нарушение.

Във Видин са проверени 9 хранителни обекта, разположени на територията и в непосредствена близост до детски заведения и училища. Във всички училищни лавки, бюфети и павилиони се предлагат задължителен асортимент минимум от храни и напитки. Установено е, че в седем от обектите предлагането на плодови сокове с подсладители, айрян с добавена сол и принцеси с кайма, която не е произведена по утвърден стандарт "Стара планина".

Във Враца са обхванати 67 обекта, в това число 23 целодневни детски градини, 4 детски ясли, 3 детски млечни кухни, 13 обединени детски заведения, 16 училищни стола и 8 павилиона в училища. Сред установените нарушения фигурират отсъствие на процедура за предлагане на храна в яслата и актуална система за самоконтрол.

В Монтана също са издадени предписания за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.

В Софийско са проверени над 200 обекта. Намерени са наличие на продукти, неотговарящи на наредбите за здравословното хранене на учениците, липса на топла вода в конкретните обекти, незадоволителен сграден фонд и технологично оборудване, липса на изградена ефективна аспирация над всички топлинни уреди в кухненски блок, наличие на плесени по стените и съоръжения, както и корозия, съхранение на продукти без етикет, без данни за вид на продукта, съставки, начин на съхранение и срок на годност.

Засилените контролни проверки на търговските обекти в Софийска област също така са установили осъществяване на нелегална търговия с напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки на територията на училищата и детските заведения или в непосредствена близост до тях

В едно от училищата при проверката е установено разминаване по отношение на график на доставките по схема "Училищен плод" на ДФ "Земеделие" и реално извършените.

В други 84 търговски обекта в столицата са констатирани нарушения на Закона за храните, в т.ч. неправилно съхранение на хранителни продукти, наличие на храни с изтекъл срок на годност и суровини от животински и рибен произход без документи за произход, в отношение на които са издадени разпореждания за унищожаване.

В съставените констативни протоколи за редица обекти е отбелязана лоша хигиена на персонала и липса на работно облекло, липса на записи по системата за самоконтрол, нарушение за съхранение на ненужен инвентар, разлики на касова наличност и дневен отчет, липса на месечен отчет.