Проект за продължаване на дейността на Националния център за безопасен интернет спечели финансиране по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предложението на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ и „ДеКони Интернешънал“ АД е оценено високо и българските организации ще получат 367 183 евро. 
За да кандидатстват в конкурса, българските участници получиха удостоверение от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че проектът е от общ за Европа интерес. 
МТИТС е координатор по Механизма за свързване на Европа. Експерти от министерството участват в работата на координационния и секторните комитети. При обявяването на конкурси по този механизъм, МТИТС информира българските организации относно възможностите за участие.