Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 продавач консултант, средно обр. – икономика

1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски/румънски език

1 продавач консултант, средно обр. – търговия

3 преподаватели, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности, висше обр. – НУП, ПНУП, педагогика, компютърна грамотност

1 експерт доставки преработваща промишленост, висше обр. – БА, СУ, маркетинг, икономика, търговия, английски език, Еxcel - много добро ниво

3 електротехници, промишлено предприятие, средно обр. – електротехника, английски език, компютърна грамотност

2 специалисти качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност

1 лаборант, средно обр. – химия, компютърна грамотност

1 счетоводител оперативен, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 икономист, висше обр. – икономика, счетоводство, компютърна грамотност

1 специалист доставки, висше обр. - екология

2 монтажници, климатични и хладилни инсталации, средно обр. – електроника и енергетика, кат. В

1 асистент офис, средно обр. - икономическо

1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. - търговия

1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт

2 служители резервации, средно обр. - туризъм

2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм

1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ

2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ

2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление

1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление

1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо

1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо

1 специалист човешки ресурси, висше обр. – стопанско управление, английски език

1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност

1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси

1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо

1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси

2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло

6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло

3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство

1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване

1 хлебар, средно обр. – зърно преработване

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

12 продавачи консултанти, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК

1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

- За обучение по време на работа

 

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

3 продавачи консултанти, средно обр.

2 технически сътрудници, средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

2 монтажници на климатични и хладилни инсталации, средно обр.

2 организатори куриерска дейност, средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр

1 работник товаро-разтоварна дейност, основно/средно обр. – шоф. книжка кат.В

1 офис асистент, средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

1 електромонтьор, основно/средно обр.

2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.

1 моделиер, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 бармани, основно/средно обр.

5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.

2 куриери, основно/средно обр.

40 машинни оператори, основно/средно обр.

4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В

1 фрезист, основно/средно обр.

1 стругар, основно/средно обр.

1 оператор манипулатор, основно/средно обр.

1 електротехник, основно/средно обр.

1 конструктор, основно/средно обр.

1 мехатроник, основно/средно обр.

10 общи работници, основно/средно обр.

35 машинни оператори, основно/средно обр.

2 помощник-готвачи, основно/средно обр.

2 камериери в хотел, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.

20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.

8 складови работници, основно/средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 помощник-готвач, основно/средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

 

1 учител по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

1 учител по учебна и производствена практика по готварство

1 хигиенист в училище, средно обр., опит

1 учител по български език и литература

1 учител по английски език

1 учител по английски език, компютърни умения, за с.Сваленик

1 младши учител в частна детска градина, ПУП, НУП, ПНУП, социална икономика, психология

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално обр.)

 

5 специалисти по качество, висше обр., английски език, компютърни умения

5 шлосери матричари, основно/средно обр.

5 техници механици – машини с ЦПУ, средно обр.

10 мехатроници, средно обр.

2 технолози, висше обр., английски език

30 машинни оператори, основно обр.

*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

 

2 общи работници в кланица, средно/основно обр.

1 технически сътрудник – с немски език, средно езиково/висше филологическо обр., компютърни умения

4 шлосери, средно/основно обр.

1 офис секретар, средно обр., компютърни умения, работа с

1 оператор на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

10 опаковачи разопаковачи – промишлено производство, средно/основно обр.

2 дърводелци – изработване на играчки и съоръжения за детски кътове, средно/основно обр., предлага се обучение

1 козметик, 1 маникюрист, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьори кат.В

1 контрольор по качеството – производство на тръби, висше техническо обр., компютърни умения, една година опит

3 работници на линия за производство на тръби, средно обр., за с.Иваново

8 водопроводчици, средно обр., опит, командировки из страната

3 строителни техници, средно професионално обр., опит, командировки из страната

10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор

5 представители на бизнес услуги – по проект „Лебара”, средно обр., френски/немски/испански/английски език, работа в София, фирмата предлага настаняване

1 шофьор на лекотоварен автомобил, кат.В, основно/средно обр.

1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, основно обр.

7 зидаро-кофражисти, без изискване за обр., 1 година опит

10 общи работници в мебелно производство, без изискване за обр.

1 шофьор на цистерна, кат.С, средно обр.

1 шофьор на пътнически бус, кат.Д, средно обр.

3 общи работници – изкопни дейности, без изискване за заемане

1 оператор – производство на стиропласт, средно обр., за гр.Ветово

10 комплектовачи – електроинсталационни детайли, средно обр.

1 диспечер – транспортни средства, средно обр., компютърни умения

1 шофьор на такси, кат.В, средно обр.

1 общ работник – тенекеджийски услуги, основно обр.

1 крояч – на банциг, в шевно производство, основно обр.

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 фрезист, основно обр., опит

1 шофьор на самосвал, кат.В, С, Ткт, средно обр., опит

10 електромонтажници, основно обр.

2 общи работници – почистване на тревни площи, без изискване за обр.

1 психолог в социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 организатор производство, средно обр., компютърни умения, немски език, за гр.Бремен, Германия

2 шлосери настройчици на машини – производство на картонени изделия, основно обр., предлага се обучение, за с.Щръклево

2 технолози, 1 организатор спедиция и товаро-разтоварни дейности, 2 склададжии – шевно производство, средно обр.

2 общи работници в шевно производство, основно обр.

3 гладачи, средно специално обр.

1 оценител на облекла, средно специално обр.

1 работник – производство на вино, основно обр. /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/

5 общи работници – производство на алуминиева и ПВЦ дограма, основно обр.

2 хигиенисти – търговски обект, средно обр.

10 камериери, средно/основно обр., за к.к. Слънчев бряг

1 готвач, основно обр., може и за обучение

10 шивачи - права машина, 2 шивачи - оверлог, основно обр., опит, за с. Ново село

1 охранител, основно обр.

2 шивачки, основно обр., опит, за гр. Мартен

1 медицинска сестра - на 4 часа, за социално заведение, висше обр., стаж

1 психолог - социално заведение, висше обр., стаж

8 работници в дърводелски цех, основно/средно обр., за с. Пиргово

1 камериер, основно обр., за с.Кранево

2 сервитьори, 2 готвачи – с опит, средно обр., за с.Кранево

1 стругар – струг с ЦПУ, средно професионално обр., опит 10 години

1 общ работник в автосервиз, основно обр.

1 автомонтьор, средно обр., опит

1 снабдител доставчик, средно обр., шофьор кат.В

1 работник в пералня, основно обр., за к.к. Златни пясъци

2 сервитьори, средно обр., за к.к. Златни пясъци

1 мотокарист, без изискване за обр., правоспособност, за община Бяла

2 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр.

1 графичен дизайнер – шевно производство, средно обр., опит

1 ковач, работа с механизиран ковашки чук и преса, средно/основно обр., квалификация и опит

1 монтажник – производство на пластмасови изделия за баня, средно/основно обр., опит

1 мебелист, мебели за баня, средно/основно обр., опит

1 шлайфист, производство на мебели за баня, средно/основно обр.

1 електротехник на автомобили, висше/средно обр. – електроспециалности, компютърни умения, опит

2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.

2 камериери, основно обр., за к.к. Златни пясъци

2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.

3 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно обр.

5 гладачи, основно обр., опит

2 накатвачи, основно обр., опит

1 ОТКК в шевно производство, средно обр., опит

1 общ работник – конегледач, основно обр., шофьор кат.В и С

1 шлосер, основно/средно обр., опит

1 мияч в заведение, без изискване за обр.

1 технолог – в машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, опит

5 машинни оператори, средно обр.

4 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.

2 настройчици на преси - производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо обр.

1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство

2 рецепционисти в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство

2 общи работници в склад – шевно производство, основно обр.

20 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.

2 корпусници в цех за мека мебел, средно обр., 2 години опит

2 конструктори в мебелно производство, висше обр., компютърни умения, работа с AutoCAD 3D, 2 години опит

10 машинни оператори, 4 докери, 7 помощник-оператори на кантиращи машини, 2 общи работници, 1 опаковач, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно обр.

10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно обр.

3 общи работници в склад, основно обр.

5 машинни оператори – производство на филтри, основно обр.

4 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.

1 продавач пласьор – разносна търговия, средно обр. сезонна заетост, подходящо за студент

9 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит

2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно обр.

2 камериери, средно обр., сезонна заетост, за гр.Приморско

26 служители в магазин от търговска верига, средно обр.

11 охранители – за инкасо екип, средно обр., шофьори кат.В

2 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение

1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо обр., правоспособност, опит

6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

3 работници в производство на конуси от картон, основно/средно обр., подходящо за мъже

1 водач на селскостопански машини, средно обр., правоспособност, опит

1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно обр., правоспособност

8 общи работници в машиностроенето, основно обр.

2 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит

3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за обр.

2 социални асистенти, средно обр.

1 помощник-готвач, средно обр.

3 складови работници, средно обр.

1 чистач в търговски обект, средно обр.

6 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи

3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж

1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж

3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения

40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.

1 инженер – опаковки, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж

26 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж

10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит

10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит

4 монтажници на мебели, средно обр., опит

5 стругари, средно професионално обр.

2 електрончици, средно професионално обр.

5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.

13 заварчици СО, средно/основно обр.

2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.

1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит

17 общи работници в строителството, основно обр.

2 охранители – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В

5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит

5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит

3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит

5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит

1 стругар, 1 фрезист, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)

3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.

1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен

1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.

3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже

2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.

2 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност

2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит

2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език

1 помощник-готвач – столово хранене, средно обр.

2 фризьори, основно/средно обр., опит

1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж

2 маникюристи педикюристи, средно специално обр./завършен курс/опит

2 бармани, средно обр., опит

2 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения

1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит

2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит

3 бармани сервитьори, средно обр.

3 сервитьори, средно обр., може и без опит, едното място е на 4 часа

3 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения

4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно обр.

3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално обр.

13 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.

5 шивачи на чорапи, основно обр.

5 тапицери, 4 шивачи на тапицерия, средно обр., опит

6 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.

6 кроячи, средно обр.

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.

38 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

67 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Агенцията по заетостта, член на EURES мрежа, търси - работници по изолация - специалисти за работа с гипсокартон. До интервю с работодателя /фирма UAB Hidrostatybos servisas, гр.Вилнюс, Литва/ ще бъдат допускани само кандидати с минимален опит от 2 години в работата с гипсокартон. Повече информация за работното място и начина на кандидатсtване на http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2260 и на тел. 0879 006 146 - Ел.Богданова-EURES съветник.

 

*Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Хърватия. Работните места са за професия - готвач. Работодателят е HOTELI ZIVOGOSCE D.D., област Сплит-Дубровник -www.zivogoscehotels.com; За повече информация http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2299; или на ел.поща : [email protected], тел. 0879 006 146.

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За обучение по време на работа

 

1 барман, основно обр.

1 помощник-готвач, основно обр.

2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 бармани, основно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 главен счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Борово/

2 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/

1 носач товарач, основно обр. /за гр.Бяла/

1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/

1 главен специалист, средно образование /за гр.Борово, Община/

1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /

1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/

13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места.

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.