Аптеките, договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), вече изпълняват рецепти за медицински изделия, прилагани с инсулиновите помпи, които институцията заплаща, съобщиха от здравната каса.

За да осигури адекватно лечение на диабетно болните пациенти, НЗОК ще направи всичко възможно да разгледа постъпващите заявления и медицинска документация за реимбурсиране на медицински изделия за инсулинови помпи в най-кратки срокове, а не в 2-месечния период, установен с нормативната уредба.