Министерството на образованието и науката ще представи от 10:00 часа държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От новата учебна година влизат в сила нови учебни програми по всички предмети за учениците от първи и от пети клас. В следващите учебни години ще бъдат обхванати и останалите класове от средната образователна степен.

Предвидени са повече часове за упражнения, за преговор и обобщения, тоест за прилагане на знания и за формиране и подобряване на умения, необходими в реални житейски ситуации. Това са само някои от мерките за преодоляване на тенденцията за понижаване на резултатите от националното външно оценяване.