Голямата икономическа миграция от Източна Европа към по-богатите страни благоприятства приемащите държави, но вреди на икономическия ръст на изпращащите, съобщи МВФ, предава AFP, цитирана от Фокус.

Около 20 млн. души са напуснали Източна Европа, което е около 5, 5% от населението, за последния четвърт век след края на комунизма.

„Поради значителния брой на квалифицирани емигранти, това е подпомогнало основно държавите в ЕС и следователно ЕС като цяло“, се казва в доклада на МВФ.

„Напускането на работна ръка води до намаляване на БВП за глава от населението в изпращащите държави, като мащабът на влиянието зависи от… възрастта и квалификацията на мигрантите“, допълват от организацията.

Намаляващите нива на ръст на БВП заради миграцията се очаква да продължат, ако прогнозите за миграцията до 2030 г. се окажат верни.

Малките Балтийски държави, а също така България и Румъния, ще бъдат вероятно най-сериозно засегнати от тенденцията.