Стотици хиляди лизингови автомобили остават на трупчета, не могат да минат годишен технически преглед (ГТП), предава репортер на БГНЕС.

От дни в сила е нова наредба на Министерството на транспорта, която задължава пунктовете за ГТП да въвеждат идентификационен номер и да сканират бланка със холограмен стикер за платен пътен данък към общината. Този документ получава всеки данъкоплатец, платил по старомодния начин нареден на опашка пред касите в общината. Лизинговите къщи обаче плащат по банков път данъка на всички автомобили, на които са собственици.

До сега ГТП се минаваше със заверено копие на платежното, но от петък това е невъзможно. Заради новата наредба. Така хиляди клиенти на лизинговите къщи, остават без технически преглед, което автоматично им спира колите от движение.

Ако някой обаче си позволи да шофира без технически преглед, автоматично спира действието и на застраховката му. По този начин се превръща в джакпот за застрахователите при настъпило застрахователно събитие.

От лизинговите къщи и дилърските фирми на автомобили са влезли в контакт с отговорните институции за бързо решаване на проблема, но до тогава клиентите им, чиито автомобили им предстои преминаване на технически преглед ще останат заключени. Актът по закон е 50 лева и спиране от движение затова, че шофьор кара автомобила си без годишен технически преглед.

Според съобщението на Автомобилна администрация интегрираната платформа за проверка на платен данък влиза в пълен работен режим на експлоатация по отношение на общините, които са заявили готовност и са се включили с пълната функционалност на системата от 18 юли. Все още обаче има общини в страната, предимно селските, където работата се извършва изцяло на ръка и листи хартия.

Според новите изисквания, считано от 18 юли, за превозни средства, регистрирани в общините, които използват пълната функционалност на системата, до извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност ще се допускат само ППС, за които в системата има индикация, че за същото няма данъчно задължение.

Когато системата отчете, че за превозното средство има неплатен данък върху ППС, или липсват данни за това ППС, както и в случаи на липса на връзка с базата данни на конкретната община, системата ще изисква представяне на документ за платен пътен данък. В тези случаи превозното средство да се допуска до извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, след представяне на документ за платен годишен данък за ППС със залепен стикер с уникален идентификационен код, който се валидира в системата чрез сканиране на документа.

За общините, които не са заявили пълна функционалност, системата ще изисква представяне на документ за платен данък, който следва да бъде сканиран. Като доказателство за платен пътен данък трябва да се изисква единствено документ, издаден по реда на чл. 60 от Закона за местните данъци и такси, който следва да се сканира. В случай на проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в контролно-техническия пункт, ако се установи, че е допуснато извършване на технически преглед с документ различен от документа издаден по реда на чл. 60 от ЗМДТ, ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение за извършеното нарушение.