Държавната агенция за метрологичен и тeхнически надзор (ДАМТН) съвместно с ИА “Автомобилна администрация” извършва масови проверки на таксита, в които се използват електронни апарати с фискална памет (ЕТАФП) на територията на Североизточна България.

Апаратите бяха проверявани за съответствие със законовите изисквания, техническата им изправност и правилна употреба, с цел защита на клиентите от неточно отчитане на разстоянията и завишени сметки.

Проверени са 135 таксита на териториите на градовете Каварна, Балчик, Варна, Шумен и Търговище, курортните комплекси „Албена“, „Златни пясъци“, „Св. Константин и Елена“ и летище Варна.

В 8 от проверените таксита са открити апарати без валидни знаци за метрологична проверка и са издадени 8 протокола за задължителни предписания за привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за измерванията, като са съставени и 8 акта.

При проверките с “таен клиент” на 19 юли 2016 г. инспектори са наели таксита от летище Варна до хотелски комплекс във Варна, като разстоянието е било предварително измерено. При 2 от таксита са установени неизправности на апаратите, свързани с плащанията на услугата.

При едното такси апаратът е отчел 20 km изминато разстояние, при предварително засечено 12 km. След съмнение, че апаратът се манипулира, автомобилното табло е разглобено в присъствието на инспекторите и е открито допълнително монтирано устройство тип „помпа“. С него се променят показанията на таксиметровия апарат дистанционно, чрез напомпване на допълнителни импулси, с което се завишават изминатото разстояние и сметката. На таксиметровия шофьор е съставен акт, а устройството е конфискувано.

В другото такси, наето по същия маршрут, е намерен технически неизправен апарат, който измерва с грешка от плюс 20 % при отчитане на изминатото разстояние и сумата за плащане. Съставен е протокол за задължителни предписания за преустановяване употребата на този апарат до привеждането му в съответствие с изискванията на закона и е издаден акт.

Проверките ще продължат до края на активния туристически сезон.