Депутатите приеха промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 на второ четене.

Законопроектът предвижда министърът на вътрешните работи с издадена наредба в срок от една година да уреди достъп на хора с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания.

От своя страна зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обясни пред журналисти, че целта на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 беше да уреди достъпа на лица със слухови и говорни увреждания до националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. „Предвидена е различна дефиниция за спешното повикване, освен гласово повикване да се уреди и достъп до системата 112 на приложение за смартфон, чрез което да се обменя текстова комуникация между оператора на 112 и лицето, което търси помощ. Надявам се, че ще успеем да се справим в разумни срокове да разработим това приложение и да го внедрим в употреба. МВР има срок за изготвяне до 1 година”, заяви Ципов.

Той коментира, че достъпът до това приложение ще се осигурява в интернет среда. „Затова разговаряхме с Агенцията с уврежданията и чрез представяне на документ мобилните оператори да активират безплатно интернет достъп до това приложение. Смартфоните вече са доста разпространени, не са на чак такива високи цени, при положение, че мобилните оператори ангажимента да осигурят безплатен достъп в интернет”, убеден е Красимир Ципов. Той поясни, че този казус вече се разглежда около 4 години и половина. Приложението ще бъде изготвено съвместно между МВР и мобилните оператори.