Радиофармацевтичен препарат, който има не само диагностично и обезболяващо, но и терапевтично действие при костни метастази на рак на простатата, бе приложен за първи път у нас в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ “Александровска”. Досега за такава терапия пациентите ходели в Германия.

“Това е радий 223, който намалява по обем и брой костните лезии и така удължава преживяемостта и качеството на живота на пациентите”, казва доц. Валерия Хаджийска, началник на клиниката. Структурата е единствената лицензирана у нас да го прилага.

Препаратът е алфа-емитер - вкарва алфа-частици в костите, които селективно унищожават туморната тъкан, без да увреждат околните тъкани. В сравнение със стандартната химиотерапия страничните ефекти клонят към нула, а ефектът е по-добър.

Терапевтичният курс се състои от 6 ампули през 28 дни, на пациента предстои приложението на 3-ата. Важно условие е пациентът да няма мекотъканни разсейки (в лимфнитевъзли), а само костни.

Препаратът се прилага амбулаторно и се плаща от пациента, тъй като не се покрива от здравната каса. Резултатът в конкретния случай ще бъде отчетен през септември в Германия - нужното изследване засега не се прави у нас, но ще бъде въведено през 2017 г. (виж карето).

Най-старата и най-голяма клиника по нуклеарна медицина в България има 2 отделения. В конвенционалното работят с гама-емитиращи радиофармацевтици. Хибридният апарат е SPECT-СТ, инсталиран за първи път на Балканите тук през 2009 г. С него се правят костни, бъбречни сцинтиграфии, на миокарда, щитовидната и паращитовидните жлези.

Инж. Христина Попсавова приготвя радиофармацевтик. Дозите се изчисляват с помощта на специален софтуер.

РЕТ-СТ центърът е второто отделение на клиниката и е открит през 2010 г. Изследванията с позитронно-емисионния томограф се правят с глюкоза, маркирана с флуор 18. Тя отива на местата с увеличен глюкозен метаболизъм в организма - характерно при туморите, макар че е налице и в други случаи. С флуор 18 FDG - универсален туморотропен радиофармацевтик при позитронно-емисионна томография, се откриват повечето злокачествени процеси. Изключения са карциномът на простатата, диференцираният карцином на щитовидната жлеза, някои невроендокринни тумори, при които този радиофармацевтик е ниско чувствителен. За тях е нужен галий 68.

В клиниката се намира и вторият за България циклотронен комплекс, който произвежда флуор 18 за нуждите на болницата. В момента прави по 2 синтеза на ден, каквото е изискването на Агенцията по ядрено регулиране (АЯР). Един синтез може да се приложи на един или двама пациенти - зависи от дозата и от теглото на болния. Нужната доза се изчислява индивидуално за всеки по строги правила.

Изпълнението на предписанията за лъчезащита продължава и апаратурата е на път да постигне пълна мощност в дадения от АЯР срок. Тогава ще минават по 15 пациенти на ден.

С апаратурата в клиниката се прави стадиране и рестадиране, оценка на ефекта от терапията, уточняване на локализацията при почти всички злокачествени заболявания. Включват се лимфом, меланом, рак на млечните жлези, белия дроб, бъбреците и др. без простатен карцином.

От 1 месец тук прилагат пробно позитронно-емисионна томография, съчетана с контрастно-усилена компютърна томография. 

Рентгеновият лаборант Иван Ценков по време на изследване с РЕТ-скенера.

Така получаваме по-пълна диагностика в сравнение с тази само на ПЕТ-скенера и всичко се прави с едно изследване, казва доц. Хаджийска. Без контраст някои структури не могат правилно да се разграничат от други - например преди операция да се изясни на хирурзите има ли прорастване на определено място. С индикации за такова изследване са например хората с лимфом и туморни процеси в корема.

Протоколът е разработен в клиниката по модел на водеща клиника в Гент, Белгия. Целта е до 2 месеца процедурата да се въведе рутинно. Както и при стандартен скенер, противопоказания има за хора с повишен креатинин и алергии. Времетраенето е 20 минути.

 

 

 

 

 

 

От 2017 г. ще лекуват

с нов рядък изотоп

 

От догодина в Клиниката по нуклеарна медицина в Александровска болница ще произвеждат и ще прилагат уникален радиофармацевтик за диагностика на рак на простатата, казва доц. Валерия Хаджийска. Това става в рамките на нов проект с Международната атомна агенция.

В момента този тип карцином не се стадира и не се откриват рецидиви, защото се използват само морфологични методи. Заради това при пациенти след операция, които имат леко покачен простатно-специфичен антиген (PSA), се разбира, че отново има проблем, но не се вижда къде е и те остават дълго време без терапия, докато се открие.

Точно в такива случаи промените ще може да се “хващат” в най-ранен стадий чрез новия радиофармацевтик галий 68 PSMA, казва доц. Хаджийска. За целта по проекта ще бъде изградена Галиева лаборатория. Вече е потвърден лъчезащитният проект и се работи по обособяване на помещението.

В новата лаборатория ще се произвежда още един тип радиофармацевтичен препарат - галий 68 дотаток, насочен към пациенти с невроендокринни тумори.

Двата нови препарата ще бъдат произвеждани с нова апаратура - галий-германиев генератор, който се очаква по проекта. Те ще се прилагат при изследване с ПЕТ-скенера.

Месечно през клиниката преминават по около 320 пациенти, много повече спрямо миналата година. От януари досега оттук са минали над 1920 души, а листата на чакащите е сведена до минимум благодарение на добрата организация на работата.