Дългоочакваната реконструкция на бул. „Придунавски“ в участъка от Речна гара до ул. „Мостова“, която ще обърне Русе с лице към Дунава, изграждането на надлез между кварталите „Родина 3“ и „Чародейка“, както и на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ са само част от дейностите по втория етап на мащабния транспортен проект, който община Русе подготвя по оперативна програма „Региони в растеж“ и който ще бъде представен на общинските съветници на сесията днес. Те трябва да дадат съгласие общината да кандидатства с него за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“, както и да осигури необходимото съфинансиране.
Проектът е на стойност над 24 милиона лева и ще надгради започнатата промяна в инфраструктурното развитие на Русе. По него се предвижда също рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“, както и на пешеходния подлез при Математическата гимназия „Баба Тонка“. Освен това е планирано и надграждане на транспортната система.
По проекта обаче не се финансира изграждането на улични водопроводи, канализационни колектори и други елементи на ВиК мрежата, както и разходи за строителни дейности върху собственост, която не е общинска. Такъв се оказва разходът за изграждането на бетонни комплектни трансформаторни постове на ул. „Шипка“, за което общината трябва да осигури собствени средства в размер на 621 400 лева. В тази връзка предстои на идната сесия общинският съвет да даде съгласието си за кандидатстване с подготвеното проектно предложение, за да се осигури необходимото съфинансиране. 
А иначе новият надлез по бул. „България“ ще бъде с покрита мостова конструкция и остъклен от двете страни. Той ще осигури безопасна и удобна пешеходна връзка между кв. „Родина 3“ и „Чародейка“ в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“. Ще има стълбища, асансьор за хора с увреждания, ще бъдат оформени подходите към тротоарите, пространствата от двете страни на надлеза ще бъдат озеленени, а през нощта ще има ефектно осветление. 
С реконструкцията на бул. „Придунавски“ пък ще има по-добри възможности за достъп на градския транспорт. Булевардът ще е с две платна по 3,5 метра, тротоари по 3 метра, ще има ново кръгово при ул. „Райко Даскалов“, ново платно в посока Речна гара, което ще се включи в кръговото на бул. „Славянски“. Предвидени са и нови спирки около улиците „Батак“ и „Любен Каравелов“, както и три пасарелки за връзка между булеварда и парковата среда, като тази пред Гимназията по облекло ще бъде разрушена, тъй като не отговаря на изискванията за достъпна среда. Обновяване, нови настилки, парапети и осветление са планирани за пасарелките при ул. „Баба Тонка“ и „Омуртаг“.
Ул. „Чипровци“ пък изцяло ще бъде преасфалтирана, като в участъка от ул. „Тича“ до кръговото кръстовище при пробива „Кауфланд“ тя ще е 16 м - едно платно с две ленти за движение и лента за успоредно едностранно паркиране, а тротоарите ще са за споделено ползване от пешеходци и велосипедисти. Ново кръгово ще свързва улиците „Чипровци“ и „Шипка“. Ще се изгради повдигнато кръстовище при училище „Олимпи Панов“. Осигурени са и нови паркоместа в южната част на блоковете в квартала, а уличното осветление ще бъде подменено с LED осветителни тела.
Пешеходният подлез при Математическата ще бъде довършен, като ще се монтира асансьор, стълбището ще се покрие с остъклена метална конструкция, а на места ще се монтират остъклени витрини за реклами.
На всички възлови кръстовища пък ще бъдат монтирани камери и така ще бъде доизградена системата за видеонаблюдение.