От понеделник за първи път всички държавни горски предприятия в България ще обявят процедура за изкупуване на дребни по размер до 5 хектара горски територии, собственост на български физически лица, които не са били предмет на замяна, с цел комасиране на горските територии и тяхното охраняване, съобщи пред журналисти в Смолян министърът на земеделието и храните Десислава Танева преди откриването на новата сграда на Южноцентрално държавно предприятие в Смолян, предаде Радио „Фокус". Министър Танева обясни, че този тип горски територии - малките тип горски имоти, които са собственост на физически лица, са горските територии, върху които най-често се провеждат незаконни голи сечи и се нарушават правилата за управление на горските територии, а тези собственици нямат възможността нито да охраняват тези територии, нито да ги експлоатират съгласно лесовъдската наука. „Това, което правим, е да увеличим държавната горска територия като комасираме териториите и охраняваме и стопанисваме така, както трябва. Бюджетът, който сме заделили общо от всички горски предприятия за тази цел, е близо 700 000 лева. Изготвили сме правила за тази процедура, които са качени на сайта на Министерството на земеделието и храните. Ще обявим тази процедура за изкупуване като всеки собственик ще може да предложи цена", обясни министър Танева. Тя поясни, че след това ще има предварително класиране, при което с предимство ще се ползват по-малките имоти, които са до 2 хектара, както и тези горски имоти, които са в съседство с държавна гора с цел комасация и след това ще има значение и цената. Според интереса ще преценят обемите за този вид дейност за следващата година и според финансовите резултати, с които ще приключат предприятията. Министър Танева каза още, че към полугодието вече имат оперативни данни за резултатите на всички горски предприятия в системата и средният показател, с който се движат спрямо полугодието на миналата година има 10% увеличение на приходите, с близо 30% увеличение на финансовия резултат, със залесяването на 10% по-висок резултат от полугодието на миналата година и в абсолютно всеки стопански показател са с норма, с която се движат по-напред. „Надявам се, че до края на годината те ще приключат с по-добри резултати от миналогодишните", каза министър Танева.