Всички кредити - потребителски и ипотечни, ще могат да се връщат предсрочно без такса след първата година от отпускането. Това решиха окончателно депутатите с нов закон за ипотечните кредити.

Такива текстове има в закона за потребителските кредити. Ако сумата се върне, преди да са минали 12 месеца от отпускането, банката ще има право на обезщетение до 1% от остатъка. Забранява се на банките да събират такси и комисиони, като например за одобрение и усвояване на кредит и за неговото управление, съобщава "24 часа".

Дава се възможност за сключване на два вида договори за ипотечен кредит. Първият предвижда този, който взема заема, да отговаря с цялото си имущество. При втория -само до размера на обезпечението.

Клиентите също така ще могат да поискат превалутиране на кредита си в чуждестранна валута, което да стане по пазарния обменен курс в деня на промяна. Кредиторите са длъжни да уведомяват потребителя, когато размерът на погасителните вноски се променят с повече от 20% в сравнение с деня на сключване на договора за кредит.

Друга промяна в закона е въвеждането на изискване за шрифт на текстовете в договора за кредит. Той не трябва да е по-малък от 12, а информацията трябва да е представена по ясен и разбираем начин.