От новата учебна година отпада приемът в гимназия след осми клас. Това обяви зам.-министърът на образованието Деян Стаматов.

Промяната ще настъпи след въвеждането на точкова система за оценяване на изпитите след седми клас.

Досега на задължителните тестове учениците получаваха оценки от 2 до 6. От новата учебна година те ще получават точки – от 0 до 100. Така дори и един седмокласник да е получил 0 точки на теста, той не губи шансовете си да влезе в гимназия. Балът му за прием обаче ще бъде по-нисък в сравнение с учениците, получили повече точки.

"Ако един ученик има 0 точки или по здравословни причини не се е явил, тогава базата за продължаване на неговото образование ще бъдат оценките от края на удостоверението от седми клас. Това означава, че неговият резултат ще бъде далеч по-нисък от тези ученици, които имат 100 точки. Промяната е свързана с това да няма ученик след седми клас, който да остане без училище", коментира Стаматов.

Относно въпроса с по-кратките междучасия от Просветното министерство оставят това да решат директорите.

Във всяко училище ще трябва да се прецени продължителността на междучасията - 5 или 10 минути. Голямото междучасие обаче не може да надвишава 30 минути.

В петък ще бъдат представени официално готовите стандарти за оценяване и организация на изпитите след четвърти и седми клас. Идеята на министъра изпитите да бъдат изместени от май през юни ще бъде реализирана чак през 2019 г.