Броят на телефонните измами се увеличава, паралелно с броя на образуваните дела, но пък повече от половината заловени ало-измамници получават условни присъди, което не им пречи да продължават да мамят. Това заяви Сава Петров от отдел "Аналитичен" на Върховната касационна прокуратура, предаде БГНЕС.

От направеното проучване става ясно, че трайно се увеличава броят на регистрираните престъпления, паралелно с разкритите телефонни измами, заяви Петров като тенденцията на увеличение и в броя на тези престъпления и на разкриването им се увеличава по-сериозно след 2013 г.

Ако през 2011 г. е имало 286 телефонни измами, то през 2015 г. те са вече 918, показва статистиката на МВР. Броят на разкритите измами обаче не се увеличава така драстично, и ако през 2011 г. е 10.94%, то през 2015 г. е малко над 9%.

Измамниците са предимно мъже (в 93% от случаите) като жените се използват основно, за да придадат необходимата достоверност на измамата, ако се наложи. Повечето мъже са млади - 65% са на възраст между 18 и 35 години, безработни и от ромски произход, съответно с основно или без образование. Някои от тях са осъждани, има и такива с присъди за подобни престъпления.

Престъпните групи са организирани на три нива. Първото ниво са т.нар. “въртячи”, които са хората, които влизат в пряк контакт с жертвите. Те извършват дневно от няколко стотин до хиляда телефонни обаждания. Второто ниво са т.нар. “транспортьори” или “хората с коли”, които транспортират парите, а третото ниво са т. н. “мулета” или “посредници”, които взимат парите от приносителите.

Жертвите обикновено са възрастни хора като над 92% са на възраст над 60 години. Две трети от пострадалите са жени. Една от причините за това е, че най-използваният мотив от престъпниците е за тежко пострадал роднина. Повечето пострадали са със стационарни телефони.

Петров посочи още, че няма долен праг на присъдата, т.е. може да се получи и по-лека присъда или пробация. Едновременно с това се увеличава и броят на прекратените дела, тъй като няма достатъчно събрани доказателства от страна на полицията. Ако през 2011 г. 78 души са били осъдени, през 2015 г. те са вече 129 души. Проблем обаче е, че 55% от осъдените са с условна присъда и се връщат отново към същото престъпление. На фона на това няма и осъдени с ефективна присъда, която да е на повече от 5 години.

Според направеното изследване се увеличават и новообразуваните досъдебни производства като от всички измами те са вече 50%. В същото време обаче се увеличават и прекратените досъдебни производства. Петров дори заяви, че шансът да бъде внесено в съда досъдебно производство от телефонна измама е по-малка от всяка друга измама. В същото време половината от всички дела в съда са от обикновена измама. Ако присъдата е по-сериозна, то най-вероятно тези телефонни измамници са работили в по-голяма група. Повечето извършители обаче получават условни присъди, а това като тенденция се увеличава осезаемо след 2013 г.

От прокуратурата заявиха, че полицията има трудности със събирането на данни, за да бъдат осъдени измамниците. Например полицаите получават трудно достъп до проследяване на трафика.

Един от начините да бъдат намалени тези измами е като се ограничи правото на частно лице да притежава телефонни предплатени карти. От прокуратурата са засичали случаи, когато едно лице има над 80 хил. карти. В друг случай отново едно лице има 20 хил. карти.

Повечето пари, които биват вземани наведнъж при този тип измами са до 3 хил. лв., но има и много драстични суми от над 1 млн. лв. Освен парите, които държат вкъщи, има възрастни хора, които дори теглят заем, за да дадат парите или дават семейните си скъпоценности - злато и др. Много от тях предават парите, дори без да видят престъпниците.