В Италия се въвежда задължителен религиозен статус „италиански имам“ за проповедниците на исляма, който ще бъде присвояван индивидуално с постановление на министъра на вътрешните работи.

Решението е резултат от консултациите на вътрешния министър Анджелино Алфано с предстоятели на ислямски общности в страната, както и със Съвета за отношенията с италианския ислям – консултативен орган, оглавяван от министъра и съставен предимно от представители на италианските академични и експертни среди.

„Достигнахме до преломен момент.

В Италия има 1,6 млн. мюсюлмани. Глупаво е да смятаме, че всички са симпатизанти на тероризма. Искаме те да бъдат съзнателни граждани, които зачитат нашите закони.

Искаме да отделим тези, които се молят от онези, които стрелят. С това слагаме край на самозваните имами. Който не приема правилата, ще бъде експулсиран. Миналата година изгонихме седем имами, които проповядваха насилие“, подчерта министър Алфано.

Имамът е духовен глава и водач на общност в исляма, като е прието титлата да се използва и за лидери на религиозно-политически движения. В документ, изготвен от Съвета за отношенията с италианския ислям, се съдържат основните изисквания за придобиване на статус „италиански имам“.

„Тази мярка цели създаването на основно ядро от сътрудници на институциите,

които – благодарение на компетентността и авторитета, признат от общностите, както и на познаването на италианската действителност и участието в местния обществен живот – ще могат конструктивно да изпълняват ролята на „посредници“ в отношенията между държавата и различните (ислямски) асоциации“, е записано в документа.

Кандидатите за имами периодично ще преминават курсове на обучение по теми, свързани с конституционния ред и насочени към стимулиране на интеграцията, социалното приобщаване и междуверския диалог.

Те са длъжни да владеят добре италиански език, на който ще проповядват.

Изисква се също да познават основните аспекти на италианската история и култура, да се отнасят с уважение към вярващите от други изповедания и да са в състояния да прокарват конституционните принципи в оглавяваните от тях общности.

В процесите на обучение и усъвършенстване на имами ще участват италианските висши учебни заведения – както държавни, така и частни – а мюсюлманските общности ще допринасят с дял от финансирането.

Всеки италиански имам, утвърден с постановление на министъра на вътрешните работи,

ще получи свободен достъп до болници, гробни полета и центрове за приемане на имигранти, а също така и до затворите,

където съществува най-голяма опасност от разпространяване на ислямски фундаментализъм и вербуване на мюсюлмани от джихадистки терористични организации.