С разрешение на подуправителя на БНБ Юнионбанк се прелива в Първа инвестиционна банка при условия на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация, съобщиха от пресцентъра на БНБ.

Вливането се явява естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ АД на всички акции от капитала на "Юнионбанк" ЕАД. Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ АД, като правата и задълженията на клиентите на "Юнионбанк" ЕАД, в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна. Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите.

Анализът на БНБ, извършен по повод издаване на разрешението, показа, че след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели.

Текста на заповедта за издаденото разрешение може да видите тук.