Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Четвъртък, 07.07.2016 г.:

В периода 27.06.2016 - 08.07.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: ТП Фазанария, ТП Ферма за расови кучета, ТП Труд, МТП Брани, ТП Дяволица, ТП Помощно стопанство СМК, ТП Ормана, ТП Проходен, ТП Дунарит.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Русе, с. Николово.

На 07.07.2016 от 08:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божичен: Т1 Божичен, Т3 Божичен.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:10 ч. и от 14:00 ч. до 14:10 ч. в районите на с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Пепелина, с. Басарбово.

На 07.07.2016 от 08:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен: Т2 Гъбарник, МТП площадка за слама, ТП Каменни кариери, МТП 5 Красен Т1 Гъбарник, Т1 Красен, Т3 Красен, Т2 Красен, ТП Рудметал,ТП Помпена станция водоснабдяване, ТП Промишлен гъбарник, МТП Вегал.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:10 ч. и от 14:00 ч. до 14:10 ч. в районите на с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Басарбово, с. Божичен.

Петък, 08.07.2016 г.:

В периода 27.06.2016 - 08.07.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: ТП Фазанария, ТП Ферма за расови кучета, ТП Труд, МТП Брани, ТП Дяволица, ТП Помощно стопанство СМК, ТП Ормана, ТП Проходен, ТП Дунарит.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Русе, с. Николово.

На 08.07.2016 от 08:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен: ТП помпена станция I и II, Т4 Красен, ТП ВиК.