Вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева поема пряко контрола и отговорността върху ОП „Наука и образование”, докато текат проверки за три проекта по програмата, предаде БГНЕС.

Кунева информира, че е била направена проверка в Структурни фондове за 3 проекта на стойност 1,5 млн. лв. за предучилищно образование, които будят съмнение. За тях е имало сигнали от Националната мрежа за децата. Звеното за вътрешен контрол и Инспектората към МОН е направило проверка на процедурата в подкрепа на училищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение. Проверката е установила, че идентичните проекти на три сдружения за едни и същи детски градини, създадени непосредствено след обявяването на критериите за кандидатстване, с едни и същи лица в управителните съвети, на един адрес, показва, че има нарушение на поне два принципа. Те са за избягване на двойно финансиране и наличие на свързани лична. Проблем е и финансовата обосновка на трите проекта, има и нередности в процеса на оценяване.

Кунева увери, че няма да бъдат сключени договори с тези 3 сдружения за конкретните проекти. От друга страна, тя поясни, че тече и втора проверка за проектите от училищното образование, тъй като има сигнал за същите лица. Започва и дисциплинарна проверка за преценка за действията на служителите на МОН. „Одитният доклад ще бъде изпратен на прокуратурата още днес. Длъжни сме да отстраним всякакви съмнения и, защото не става дума само за служители на МОН, а за външни хора. Нарушенията трябва да бъдат преценени по всички важни критерии. Искаме да знаем дали има схема в МОН или извън него. Въпросът е дали нарушенията са заради недоглеждане и пропуск или са умишлени. През този случай ще дадем много силен сигнал, че няма да бъде допускане недоглеждане, да не говорим за нещо по-сериозно”, категорична бе Кунева. Тя поясни, че докато тези проверки текат ръководителят на ОП „Наука и образование” ще бъде лично тя. „Така контролът ще се засили. Аз ще поема отговорност и много ще внимаваме политиката, свързана с оперативната програма, да върви под изключителна прозрачност и контрол, и редовно ще публикуване проект по проект на сайта на МОН”, подчерта министърът.

Кунева уточни, че ако е необходимо ще бъде направена промяна за начина на кандидатстване за такива проекти. Няма да има нито един сигнал, който МОН да не провери. МОН ще бди над тези важни средства, които отиват в българското образование, увери още тя.

От друга страна, тя информира и за още две проверки. Първата проверка, която е била възложена на звеното е в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), е била по сигнал за работата на експерт, който преподава в 7 клас. „Идеята беше през този сигнал да се извърши цялостна проверка за корупционния риск на Центъра. Проверката установи, че главният експерт по математика Мадлен Христова е преподавала на ученици в 7 клас в свободноизбираема подготовка в школа по математика на ученици от 5 до 7 клас. Тя е била и класен ръководител – непланирано и на един 7 клас, след напускане на титуляра. Едновременно с това тя е сключила договор със 125 училище месец преди да уведоми първоначалния си работодател – ЦКОКУО”, поясни Кунева. Христова изрично била заявила през октомври, че ще преподава на 5 клас, а не на 7. „Данните, които тя е подала са неверни, има и информация също и за нерегламентирана апробация при тестовете със задачи. Докладът заключва, че има конфликт на интереси и, че срещу служителя има основание за започване на дисциплинарно производство. Христова е напуснала ЦКОКУО и 25 училище. От нея ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност. Няма данни действията й да са опорочили по какъвто и да е начин националното външно оценяване. Абсолютно недопустимо е да има наличие на конфликт на интереси. Ще предадем материалите на прокуратурата, за да видим дали има основание за по-сериозни нарушения, когато говорим за конфликт на интереси. Съзнателно преподавателката не е уведомила работодателя си, че преподава на ученици в 7 клас в 125 училище”, добави Меглена Кунева.

Относно проверка във Варна по сигнал до медия и МОН за данни, получени от Минка Христова, представяща се за родител на ученик в 1-ва езикова гимназия – Варна, се оказва, че сигналът е неверен. Минка Христова твърдяла, че учителят по български език Димитър Чанков изпраща смс-и с верните отговори на матурите на всичките си ученици. „Бяха проверени видеозаписите от залите и изходящите смс-и и разговори на Чанков в посочения часови диапазон от районната прокуратура, които не потвърдиха сигнала по никакъв начин. Анкета, проведена със зрелостниците категорично не потвърди информацията, а я опроверга. Разпечатки показаха, че преподавателят е изпратил имейл на всичките си ученици в 19,25 часа на 18.05 с верните отговори на матурите 4 часа след публикуването им на сайта на МОН. Името на сигналоподателя не отговаря на името на родител от гимназията”, допълни Меглена Кунева.