Държавата решава да подложи на стрес тестове освен банките и българските застрахователни компании. Това съобщава в последния си брой списание „Икономист“.

Изданието посочва, че това се случва, без дискусия и с поправки между първо и второ четене на закон, касаещ съвсем друга материя. Към момента законодателството изисква проверка на активите на застрахователите, но не и стрес тестове. Въвеждането на тестове за устойчивост на застрахователите е новост, която прокара народният представител от ГЕРБ Диана Йорданова, предлагайки на колегите си от бюджетната комисия промени на второто четене на Закона за платежните услуги и платежните системи, с които се променя и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции.

Ако измененията бъдат приети и в пленарна зала, стрес тестовете ще трябва да се проведат до края на тази година. „Икономист“ припомня, че това може да се случи единствено през последния месец на годината, защото проверката на активите на дружествата трябва да приключи на 1 декември. Първоначално Комисията за финансов надзор (КФН) трябваше да приключи прегледа на активите на застрахователни дружества и пенсионни компании на 15 юли, но отложи този срок с 4 и половина месеца, заради липса на капацитет.

По принцип стрес тестовете са препоръка на Европейската комисия, която препоръча устойчивостта на застрахователите да се провери успоредно с тази при банковата система и с одита на активите при пенсионните фондове. Начинът, по който се прокарва, обаче предизвиква въпроси.

Основният от тях е как правителството е допуснало да получи такова изискване без да е било предупредено, особено, след като за прегледите на активите при пенсионните фондове и ревизията на балансите при застрахователите се знае още от миналия август. Източник от Министерство на финансите обяснява пред списанието, че причината е разминаване между вижданията на ведомството и на КФН. Според министерството на Владислав Горанов прегледът трябва да се прави на ниво застрахователни групи, което означава ако една група има компания за общо застраховане и животозастраховане, да се тества устойчивостта на

групата, съгласно изискванията на новата европейска директива за стабилност на небанковия финансов сектор (Платежоспособност 2).

КФН обаче възнамерява да проведе стрес тестове на ниво отделен лицензоносител (отделна компания) и изглаждането на това неразбирателство е отложило и законовата уредба на стрес тестовете.

Ако тестовете се провеждат на ниво група, регулаторът ще провери единствено групите с централа в България, а при международните групи, чиито централи са зад граница проверката ще е на ниво компания. Последното поражда недоволство от страна на български компании в сектора, които смятат, че по този начин се поставят в неравнопоставено положение спрямо чуждестранните си колеги. Причината е, че при установяване на капиталова необходимост КФН може да отправи различни предписания, които, ако не бъдат спазени, може да доведат да временно, или постоянно отнемане на лиценза на даден застраховател.