IBM създаде технология за превръщане на поликарбонат в чиста пластмаса, която не съдържа вредни примеси и може да се ползва във всички области, най-вече медицината.

Според много учени, разработката на IBM ще окаже голямо влияние на услугите  света, тъй като позволява преработване на токсичната пластмаса от електронния боклук, пише SlashGear.com.

IBM набляга на преработката на пластмасата в корпусите на мобилни устройства като таблети и смартфони, които често се изхвърлят на боклука след края на употребата им. Поликарбонатът се среща също така в оптични дискове, течнокристални панели, домашни инструменти, битови прибори и дори в лещите на слънчевите очила.

Повторната преработка на този тип пластмаса може да намали значително вредното въздействие на човешката дейност върху природата. Поликарбонатът се разлага в продължение на десетилетия, като отделя в атмосферата крайно вредното вещество Бисфенол А, което влияе негативно на всички живи същества.

IBM не разкрива принципа на работа на новата си технология. Известно е само, че тя се базира на наскоро създаден в лабораториите на компанията катализатор, който влиза в реакция с вредния поликарбонат и го изчиства от токсични примеси.

Освен това учените от IBM са постигнали още един важен резултат – полученият след химичната реакция материал е на само чист, но и много здрав, способен да издържа високи физически натоварвания и температури. Възможно е в бъдеще от подобна пластмаса да се произвеждат не само медицински устройства, но и корпусите на мобилни джаджи, оптични кабели и детски играчки.