До 2030 г. по предотвратими причини ще починат 69 млн. деца на възраст под 5 г., 167 млн. деца ще живеят в бедност, а 750 млн. жени ще се омъжат в ранна възраст. Това са прогнозите на годишния доклад на УНИЦЕФ .

За да бъде предотвратен този ужасен сценарий, светът трябва да се фокусира върху неволите на децата в неравностойно положение, предупреждават от световната организация.

Докладът „Положение на децата по света“ показва какво очаква най-бедните деца по света, ако правителства, донори, бизнес и международни организации не засилят и не ускорят усилията си за подпомагане. "Отричането на равни шансове в живота на стотици милиони деца е повече от това да бъде застрашено бъдещето им – подхранването на циклите на неравностойност между поколенията застрашава бъдещето на техните общества", каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. "Ние имаме избор: Инвестирайте в тези деца сега или позволете на нашия свят да стане още по-неравнопоставен и разделен."

Докладът посочва, че е отбелязан значителен прогрес за спасяване живота на децата, когато те получават образование и хората биват изваждани над нивото на бедност. От 1990 г. в световен мащаб смъртността на деца под пет години е намаляла наполовина. В 129 страни еднакъв брой момчета и момичета посещават училище. Почти наполовина е намалял и броят на живеещите в бедност по света.

Но този напредък не е нито достатъчен, нито справедлив, се казва в доклада. Два пъти по-вероятно е най-бедните деца да умрат преди петия си рожден ден и да бъдат хронично недохранени от по-богатите. В голяма част от Южна Азия и Субсахарска Африка, деца, родени от майки без образование, е почти 3 пъти по-вероятно да умрат, преди петия си рожден ден от тези, родени от майки със средно образование. Също така при момичета от най-бедните семейства е два пъти по-вероятно да се оженят като деца, отколкото богатите им връстнички.

Никъде перспективата не е по-мрачна, отколкото в Африка на юг от Сахара, където най-малко 247 милиона деца живеят в многоизмерна бедност, лишени от това, от което се нуждаят, за да оцеляват и да се развиват, и където почти 60 на сто от младежите на възраст между 20 и 24 г. от най-бедната една пета от населението са имали по-малко от четири години на образование.