Любовта и работата са неразривно свързани. 

Проучване на Bloomberg Business в САЩ посочва, че професията в най-значителна степен определя за кого ще изберем да се оженим или омъжим. На базата на преглед на данни от Американската статистическа служба за 3.5 милиона домакинства, от Bloomberg извеждат любопитни количествени изводи, които доказват, че най-вече хората предпочитат да избират житейски партньори от своето професионално поле. 

Ето и част заключенията за често срещани професии.

Учителите в начални и средни училища е по-вероятно да се оженят/ омъжат за учители в начални и средни училища. При мъжете от тази професия често се сключват бракове и с дами от администрацията на съответните учебни заведения.

Финансовите анализатори, които са жени, се омъжват по-скоро за финансови мениджъри, търговци на дребно. Финансовите анализатори мъже се женят за жени, които работят по изготвянето на оперативни анализи, както и за учителки в начални и средни училища.

Стюардесите се омъжват за мъже на мениджърски позиции. Стюардите - за стюардеси, или за учителки в начални и средни училища.

Жените главни готвачи се омъжват за мъже главни готвачи. Мъжете главни готвачи често се женят и за жени сервитьори. 

Продавач-консултантите в търговията на дребно се женят за други продавач-консултанти. 

Земеделците, фермерите, собствениците на ранчо се женят за жени със същата професия или за учителки. Жените в земеделието се омъжват често за мъже техници. 

Лекари и хирурзи се женят/ омъжват за жени или мъже със същата професия.

Сервитьорите се женят за сервитьорки, както и за камериерки. 

Актьорите и актрисите най-често са двойки с актриси, актьори освен на екрана, и в живота. 

Съдии и адвокати се женят помежду си повече, отколкото за лица от други, неюридически професии. 

При жените главни изпълнителни директори е по-вероятно да се омъжат за мъже на същите високи фирмени позиции. Мъжете CEO обаче често се женят и за учителки, преподаватели. 

Тенденцията за избор на партньор от същата професия се наблюдава и при психолозите, музикантите, певците. Безработните мъже е по-вероятно да се оженят за безработни жени, или лица, получаващи помощи от държавата. Безработните жени се омъжват по-често за шофьори на камиони. 

Жените в строителния сектор се омъжват най-вече за мъже в същия бранш, включително строителни работници, докато мъжете често се женият и за камериерки. 

Танцьорите и хореографите се женят за свои колежки. Жените танцьорки и хореографи обаче често се омъжват и за технически работници. 

Компютърните специалисти и ИТ мениджъри често се женят и за учителки и преподаватели, освен за дами от компютърния бранш, които работят например по поддържането на големи обеми от данни.