През май 2016 г. посещенията на чужденци в България са 808 300 или с 13.1 на сто над нивото от май 2015 година, съобщи Националният статистически институт на своя сайт.Увеличават се посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 10.3 на сто, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Русия - с 21.7 на сто.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.6 на сто, или с 16.8 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Франция - с 40 на сто, Румъния - с 32.5 на сто, Обединеното кралство - с 12.7 на сто, Австрия - с 4.9 на сто, Италия - с 2.7 на сто, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словения - с 21.9 на сто, Хърватия - с 9.4 на сто, Испания - с 8.6 на сто, Германия - с 0.5 на сто. Посещенията са предимно с цел гостуване, транзитни преминавания, почивки и екскурзии. При гражданите на Русия и Израел над 80 на сто от посещенията са за туризъм.

Пътуванията на българи в чужбина през май са 564 800 или с 16.8 на сто над регистрираните през май 2015 година. Увеличение на пътуванията на българите в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия - с 56.9 на сто, Австрия - с 53.6 на сто, Сърбия - с 36.1 на сто, Румъния - с 21.4 на сто, Гърция - с 19.4 на сто, Испания - със 17.1 на сто, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Холандия, Русия, Обединеното кралство, Македония.

Българите пътуват най-вече на гости, за обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, за почивка и по работа.