Резултатите от първия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7-и клас могат да се проверят на сайта 7klas.mon.bg, съобщиха от образователното министерство.

Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион. Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 28 до 30 юни.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28 до 30 юни т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

С най-висок бал в столицата е Софийската математическа гимназия, следвана от Немската гимназия и 73-то училище. Това показват данните на регионалния инспекторат в София. Най-желаното училище в столицата е Втора английска гимназия, посочва Нова телевизия.

Ученичка е поставила нов рекорд в желанията си за прием. Тя е записала 217 паралелки като желани от нея.

След първо класиране ще бъдат закрити 29 паралелки. Места в елитните гимназии вече няма. Свободните места в другите училища след първо класиране са 267, а некласираните ученици са 219.