През тази и следващата година предстои да бъдат затворени останалите домове за деца, лишени от родителски грижи. В момента около 653 деца все още са в такъв тип институции.

Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която посети Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Надежда 4“, предаде БГНЕС.

Според Русинова домът е прекрасен пример, с който може да се покаже как, когато всички заедно - Министерство на труда и социалната политика, Столична община и неправителствените организации могат да помогнат и да променят живота на децата. „През 2009 г. стартира дългият процес на затваряне на домовете за деца с увреждания в България. Всички те са затворени към края на миналата година и всички деца са изведени от тях. Успяхме всички институции от казармен тип, в които имаше уж много лоши битови условия извън населените места да ги затворим. На тяхно място създадохме малки къщички, в които децата се чувстват по-добре и са много по-близо до семейната среда, в която всяко едно дете е най-добре да бъде отглеждано“, заяви тя.

Зорница Русинова поясни, че така децата имат възможност да ходят на училище, а тези от тях, които имат нужда от медицинска помощ са в близост до лечебно заведение. Грижата за тях е коренно различна-с добре подготвени екипи от социални работници и психолози, които да работят с тях, за да имаме максимална интеграция на децата в нашето общество, убеден е министърът.

Русинова съобщи, че през тази и следващата година предстои да бъдат затворени останалите домове за деца, лишени от родителски грижи. В момента около 653 деца все още са в такъв тип институции. „С европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Региони в растеж“ от септември нататък на база на предварително подготвена карта на услугите къде ще бъде най-добре за децата, ще започнат инвестиции в инфраструктура, с подготовка на екипи и персонал. В следващите две години ще затворим всички институции за деца, лишени от родителски грижи. Това е един важен елемент от последователната работа на няколко правителства“, обясни Зорница Русинова.

Тя смята, че подходът към децата и грижата е резултат на истинско добро партньорство между всички заинтересовани страни. „Това ще даде отражение в дългосрочен план на пазара на труда и на социалните услуги и пенсионната система, защото част от децата, които са в институции са застрашени от отпадане от училище, и имат по-труден достъп до пазара на труда. Тези инвестиции в детското развитие дават резултати в дългосрочен план“, категорична бе Русинова.

Министърът на социалната политика уточни, че в момента се правят разчети на средствата, има отделени за периода 2014-2020 г. 650 млн. от Европейския социален фонд. „Това е достатъчен ресурс. Около 100 млн. евро е инвестицията, която е определена в ОП „Региони в растеж“. В момента се правят конкретни разчети какво ще е необходимо за всяка община от гледна точка на инфраструктура и поддръжка на екипите. Оттук нататък много по-целенасочени усилия ще имаме и в образователната интеграция на децата и много повече усилия от гледна точка на превенция. Затова е много важна реформата, която стартираме с нов Закон за социалните услуги, който ще даде за пръв път реална конкуренция между всички доставчици на социални услуги, ще даде нови стандарти и нов вид услуги, за да е по-целенасочена инвестицията от европейски средства и национален бюджет към нуждите на всяко едно дете и възрастен човек“, допълни Русинова.

На въпрос дали очаква намаляване на средствата по оперативната програма, по която е изграден и домът, след излизането на Великобритания от ЕС, Русинова заяви, че не може да се направи пряка връзка. „Великобритания е един от големите вносители на вноска в ЕС и тепърва ще се обсъжда до колко това ще се отрази на ЕС и дали вноската й ще има пряка връзка с кохезионната политика на ЕС. За момента не очакваме намаляване на средствата, защото те са договорени за 7-годишен период с договор между България и ЕК и няма директна връзка между едното и другото“, подчерта Зорница Русинова. Запитана как ще се отрази на работещите българи излизането на Великобритания от ЕС, тя посочи, че ще настояваме във времето, в което Великобритания е част от ЕС да бъдат спазвани всички права на гражданите ни там.