Референдумът във Великобритания е първият, в който една държава-член на Европейския съюз решава да се възползва от член 50 от договорите.

Но Гренландия, която през 1975 г. получи автономия, преди това бе част от Дания, гласува за напускане на Европейската икономическа общност /тогавашното наименование на ЕС – бел.ред./ през 1985 г. Напускането бе ратифицирано още през същата година и от тогава Гренландия запази поддържа митническите облекчения и по-специално в областта на риболова и рибната промишленост.

От 1985 г. Гренландия се смята за отвъдморска територия, която е асоциирана с ЕС.