За опасност от горски пожари заради жегата предупреждава Агенцията по горите.

90 горски пожара са възникнали за първото полугодие като голямата част от тях се дължат на човешка небрежност. Характерен за 2016 г. е и ръстът на умишлените пожари в горските територии.

По време на пожаропасния сезон до ноември се забранява паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 м от границите на горите. Абсолютно забранено е паленето на стърнища.

Експертите припомнят, че в топлото време дори хвърлянето на цигара или клечка кибрит може да причини горски пожар и щети за милиони левове.