"Учи, за да не работиш" е фразата, която немалко родители казват на децата си, за да ги насърчат да ходят редовно на училище и да си пишат домашните.

Гарантира ли обаче дипломата успешна реализация

На всички ни е известно, че образованието у нас не е на добро ниво, липсва практика, а след завършването нищожен процент от младите работят това, за което са учили.

Най-важното в образованието е информацията, а с годините тя става все повече и все по-достъпна.

Ако допреди години човек е трябвало да пътува с часове, за да стигне до най-близката библиотека, където да прочете това, което го интересува, то сега с едно натискане на клавиатурата вече имаш цялата налична информация пред себе си.

Вреди ли образованието

Често чуваме ученици и студенти да се оплакват защо трябва да учат нещо, което никога няма да им потрябва в живота.

Защо, когато някой има музикален талант, пее изумително и го очаква най-вероятно блестяща кариера, трябва да бъде измъчван с въпроси по физика, математика, химия и т.н.

Може би проблемът с образованието е в това, че предоставя задължителна информация, която вече може да бъде открита в интернет за няколко минути.

Какви функции трябва да изпълнява образованието

Да вземем за пример Финландия – страната с най-добра образователна система в Европа. Според международно сравнително изследване на постиженията на учениците - PISA, което се прави веднъж на три години, учениците във Финландия показват най-високото ниво на знания в света.

Финландците постигат тези добри резултати най-вече благодарение на основните принципи в училищата страната, сред които са:

- равенство в изучаването на всички предмети - финландците не смятат, че математика е по-важна от изкуството. Напротив, единственото изключение за създаването на класове с надарени деца могат да бъдат склонностите им към рисуването, музиката и спорта.

- индивидуалност - за всяко дете се съставя индивидуален план на обучение и развитие. Индивидуализацията касае съдържанието на използваните учебници, упражнения, количеството класна и домашна работа и отделеното време за тях, а също така и преподавания материал. Едни получават обстойно и подробно излагане на материала, а от онези, от които се иска само повърхностно знание  – кратко изложение за най-важното и базисно в преподаваната материя.

- доброволност - учи се онзи, който желае. Педагозите се стараят да привлекат вниманието на ученика, но ако у детето абсолютно отсъства всякакъв интерес или способности към обучение, то е ориентирано към бъдеща практически полезна професия и няма да бъде тормозено с "двойки". Не всички ще строят самолети, някой трябва да управлява автобусите.

Образованието ни ограничава

Тук се има предвид начинът, по който съобразяваме бъдещето си с образованието. Учат ни, че трябва първо да завършим гимназия, след това университет и чак тогава да започнем да се развиваме професионално.

Много от хората, които са променили света със своите изобретения, изкуство, творчество и др., не са чакали да завършат, за да разкрият таланта си.

Като пример може да посочим някои световноизвестни лица, които успяват да се реализират чудесно, без да са завършили престижен университет.

Сред тях са създателят на "Фейсбук" Марк Зукърбърг, Бил Гейтс, Стив Джобс, бизнесменът Ричард Брансън, създателят на "Туитър" Джак Дорси и др.

Всички тези хора са пример за това, че ако от рано откриете призванието си и сте готови да работите усърдно, за да постигнете мечтата си, не трябва да ви спира нито нивото на образование, нито оценката ви по химия в 10-ти клас.

Ако правите нещо с желание, без да има нужда някой да ви плаща за него, това е вашата сфера. Развивайте се там и дайте всичко от себе си.

Образованието не трябва да ви ограничава, напротив, то трябва да ви стимулира, да търсите знания и факти, не само в класната стая и задължителните учебници, но и в света около вас.