Както в България, така и във Великобритания на всички бременни жени се предлагат стандартните комбинирани тестове през първи и втори триместър от бременността (Биохимичен скрининг – БХС). Този тип изследвания оценяват риска от раждане на дете със синдром на Даун и други вродени аномалии. Тъй като тези тестове не предоставят категоричен резултат, след провеждането, твърде често се налага бременните жени да потърсят по-надеждни алтернативи.

Единият вариант е да се избере инвазивната процедура - амниоцентеза, чрез която да се отхвърли или потвърди резултата от БХС. При нея се прави пункция на околоплодния сак със специална игла и се взема материал от околоплодната течност, който се изследва. Тази манипулация крие риск от усложнения на бременността, включително аборт. Установено е, че вследствие на нея във Великобритания всяка година около 350 бременности завършват с аборт, а 1 000 жени развиват тежки инфекции. По едни или други причини за България тези цифри не са известни.

Другата възможност, която бъдещите майки могат да изберат е направата на ДНК тест, известен още като неинвазивен пренатален тест (НИПТ). При това изследване се взема единствено кръвна проба от майката, а точността на резултата е съпоставима с тази от амниоцентезата.

Съвсем наскоро във Великобритания бе взето решение да се предлага НИПТ вместо амниоцентеза на всички бременни с риск от аномалии на плода по-висок от 1:150. Според специалистите, това решение не само ще спаси живота на много все още неродени деца, но и ще бъде икономически ефективно.

За съжаление в България приложението на НИПТ все още е ограничено. Разходите по тестовете не се покриват от здравната каса, а в по-малките населени места са непознати за акушер-гинеколозите. Въпреки това някои доставчици на НИПТ правят опити да направят изследването по-достъпно, като дават възможност за вземане на кръвна проба на територията на цялата страна. Бременните жени, които желаят да го направят могат да възстановят разходите си чрез някои фондове за допълнително здравно осигуряване, съществуват варианти и за безлихвено кредитиране. За повече информация – www.prenatest.bg

 

АВТОР:АНТОНИЯ ДЮКЕНДЖИЕВА,

БИОЛОГ НМ ДЖЕНОМИКС