Недостатъчно установена координация, лош обмен на информация, сериозен недостиг на служители в полицията, непълна регистрация. Това само част от констатациите след проведено изследване от Европейския полицейски съюз (ЕПС) по отношение подготовката, оборудването и екипировките на полицейските служители в Европа за справяне с миграционната и бежанска криза.

Съществуват сериозни недостатъци в европейската политика за прием на бежанци. Полицейските служби в Холандия, Германия и Балканските държави нямат достатъчно служители и са лошо оборудвани, за да обработват и проверяват големи групи от бежанци. Европейският полицейски съюз (EPU) достигна до тези тревожни заключения след проведено проучване сред полицейските служители. "Необходими са незабавни действия от Европейските институции, за да се избегне по-нататъшна ескалация", казва Герит ван де Камп, президент на организацията, обединяваща европейските полицейски синдикати (президент и на Холандския полицейски съюз - АСР).

ЕПС проведе свое изследване сред полицейските служители в Холандия, Германия, Испания, Хърватска, Сърбия и България. Резултатите, посочват неефективен процес на регистрация, неотговарящи на стандартите проверки или липса на такива при големи групи бежанци, както и лош обмен на информация между различните държави - дестинация и транзит. Това означава, че сред потоците от бежанци могат да пътуват терористи без те да бъдат засечени, предупреждава ЕПС.

Няма система за проследяване и полицията не разполага с общ преглед накъде се насочват хората.

Европейските полицейски служители са първите, които отчитат последствията от този фрапантен недостиг на служители, ресурси и организация на процеса. Липсва достатъчна защита срещу инфекциозни заболявания. Например, 45 полицаи са били диагностицирани с туберкулоза в Италия. Един случай е регистриран на заболял от туберкулоза в Холандия, който се пазеше в тайна.

Полицаите казват също така, че не са били обучени за това как да се справят с новите предизвикателства в сферата на сигурността, пред които са изправени. Съществува липса на умения и на подходящо квалифицирани служители.

Полицейските служители в Германия и Балканските държави казват, че те също отчитат използването на повече агресия и насилие поради пристигането на бежанците. Липсват указания за справяне с агресията (от и срещу бежанци), или ако има такива полицейски служители не знаят къде да ги намерят. Много полицейски служители смятат, че политиците са си затворили очите и са ги оставили да се оправят сами.

Полицейските служби в цяла Европа са изправени пред големи липси, което включва недостиг на финансиране, капацитет и ресурси. Полицейските служители и граждани в цяла Европа са поставени под неприемливо напрежение, поради все по-суровите мерки въвеждани в сектор „Сигурност“. Допълнителните задължения, включващи подпомагане на бежанците и антитерористичните действия, могат да се изпълняват ефективно единствено ако е налично необходимото финансиране.

ЕПС и всички негови членове призовават европейските институции и националните правителства да избегнат по-нататъшна ескалация на идентифицираните проблеми. Сигурността на полицейски служители и обществото е под сериозна заплаха. Политиците имат задължението да уверят полицейските служители, така и обществото, че се предоставя необходимото ниво на сигурност. Това означава - добро оборудване, обучение и условията на труд за полицейските служители. Те са хората на предна линия и в момента са изложени на прекалено много ненужни рискове.

ЕПС призовава европейските институции да реагират адекватно на сигналите и предупрежденията на Европейските полицейски съюзи за увеличаващия се риск от тероризъм, съпроводен от социално и обществено недоволство.