Няма да има застрояване на “Карадере“ и другите защитени зони и плажове по Черноморието. Това заяви във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която присъства на официалното откриване на обновения булевард „Трети март”, предаде  „Фокус”.

„Проведох дълга и обстоятелствена среща с представители на екозащитните организации в духа на един добър диалог. Ние им предоставихме информация и материали и се оказа, че за много от нещата те просто не са наясно. Ние сме направили повече от необходимото да спасим и защитим „Карадере“, подчерта Павлова.

Министърът уточни, че тази местност попада в землищата на две общини, но актовете за изключително държавна собственост на тези два плажа са факт и тяхното наименование остава „Кара дере“. „С новия акт, на основата на вече готовата кадастрална карта териториите и в двете землища ще са защитени и с кадастрална карта. Площта попада в пълната забрана за стопанисване и поставяне на обекти и съоръжения”, каза още Лиляна Павлова. По думите й, на територията зад плажа, т.нар. зона „Б“, назад във времето там са били издадени 70 разрешения за строеж за вилни селища, вили и всякакви възможни постройки.

Тя обясни, че вече не само са изтекли, но и не могат да бъдат подновени, така че там строителство също вече не може има. „Единственото, което може да бъде направено е ажурна ограда, с която само се отделя терена“, обоснова се министър Павлова. Тя се обърна към организациите, с думите да не се притесняват от Общия устройствен план, който ще се разработва. Министърът се аргументира, че на първо място възложител ще е МРРБ, и второ, защото с него няма да се вземат предвид подробните устройствени планове, които са били приети без екологична оценка. „И тъй като ПУП-а зад „Кара дере“ не е приет в изпълнение на законите за биологичното разнообразие и за опазване на околната среда, и няма екологична оценка, няма да е част от ОУП ведно с още няколко ПУП-а.

Бъдещият изпълнител на ОУП ще трябва да прецени цялата територия на Бяла, на къде общината може да се развива, защото пък от друга страна няма пречки Бяла да се разширява и развива, но не е задължително това да е само към „Кара дере“ и плажа. Бяла може да се развива без да се засяга територията на тази местност, каза още министър Павлова. По отношение на проекта по фонд „Солидарност“ за отводнителните дерета в кв. „Аспарухово“ министър Лиляна Павлова отбеляза, че навсякъде общините и бенефициентите, които получиха финансиране по Фонд „Солидарност“ срещат два проблема. „Тъй като това са спешни и аварийни дейности, които трябва да бъдат възлагани навсякъде, са на принципа на инженеринга, което допълнително забавя процеса, тъй като трябва да има допроектиране, първо на това, което трябва да се направи, а след това строителство.

Много често, в 99% от случаите има обжалване на процедурите. То от своя страна води до абсолютно забавяне в проектите и тяхното изпълнение. Аз се надявам, че максимално бързо ВАС или ще даде предварително изпълнение на Варна или ще приключи жалбата по делото за избран изпълнител, за да се започне работа”, каза още регионалният министър.

Над 22 млн. лева от държавния бюджет бяха инвестирани във Варна през последните години, допълни тя. Павлова подчерта, че поетият преди години ангажимент, свързан с развитието на града, е факт. По думите й правителството подкрепя усилията на кмета на Варна Иван Портних градът да върне своя облик и блясък.

„Подкрепата, която правителството в последните години предостави, това е една допълнителна инвестиция към бюджета на Община Варна в размер на над 22 млн. лева, с които подкрепихме реновирането, ремонта и рехабилитацията на всички основни булеварди на града. Това е един много сериозен ресурс, който бе инвестиран от държавния бюджет”, отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя допълни, че в момента най-важно е бързо да започнат проектите по линия на Оперативна програма „Региони в растеж”, чрез които ще бъдат ремонтирани и рехабилитирани улици и улична мрежа, паркове, междублокови пространства. Лиляна Павлова припомни, че инвестиционната програма на община Варна по Оперативната програма „Региони в растеж”, която е за над 85 млн. лева, е одобрена и предстоят само тръжните процедури.

На официалното откриване на обновения булевард „Трети март” във Варна присъстваха още министърът на земеделието и храните Десислава Танева, областният управител Стоян Пасев, кметът на Варна Иван Портних, председателят на Общински съвет – Варна Тодор Балабанов и други официални лица. По-късно двамата министри присъстваха и на откриването на нова детска спортна площадка в града.

Единният кадастър е част от стратегията на правителството за електронно управление, сподели Павлова.

„С обединяването на регистрите, които в момента се обслужват и предоставят услуги на гражданите и бизнеса - регистрите на картите, на възстановената собственост на земеделските земи, целта е всъщност да бъдат дигитализирани и обединени в единния национален кадастър, който за момента има покритие 22%. След като обединим и слеем службите, кадастралната информация от 22% кадастрално покритие ще достигне до 90% кадастрално покритие на цялата територия”, отбеляза министър Лиляна Павлова. Тя подчерта, че това за гражданите и бизнеса ще означава, че ще могат да получават информация на едно гише.

„Оттук нататък нито една общинска или държавна структура или институция няма да има право да изисква на гражданите и бизнеса скиците. Общините и институциите ще трябва да ги изисква по служебен път”, каза още Лиляна Павлова. Тя посочи и още едно предимство, което ще имат гражданите и бизнеса със създаването на единен кадастър – извадка от кадастъра за имот в друг град собственикът може да получи чрез заявяване с електронен подпис или онлайн, без да се налага да пътува до съответното населено място. „По този начин ще имаме онлайн достъп, но и възможност за електронен обмен на информация и документи.

Това е важна част от Стратегията за електронно управление”, допълни министър Лиляна Павлова.