Проверките на БАБХ ще се засилват, но не като количество, а като качество. Проверките ще бъдат по-редки, но много по-дълбочинни и по-ефективни, заяви председателят на Българската агенция за безопасност на храните проф. Пламен Моллов.

Около 1000 служители на БАБХ са осъществили близо 300 000 проверки в цялата страна през 2013 година. Това е разход на сили без необходимия резултат, коментира Моллов. "Дълбочинна проверка означава, че ако в търговската мрежа бъде установен продукт, в който се съдържат пестициди, това означава не просто да изтеглим продукта от там, където сме го установили, а да го изтеглим от всички магазини, да направим проверки на производителя защо е допуснато такъв продукт да се появи. Трябва и да се изследва целият технологичен цикъл, за да се види къде е проблемът и да се види дали контролът, който сме упражнили, е бил ефективен. Аз твърдя, че контролът до този момент беше неефективен, защото нямаше процедури какво точно да проверяват инспекторите, когато отидат в една фирма или в един ресторант. Искам проверките да протичат по ясно разписани правила и критерии", коментира Моллов.

Моллов се оплака от изтичане на информация за бъдещи проверки от страна на инспектори на БАБХ и разказа за случаи, при който още преди мобилното звено да е тръгнало на проверка във Велико Търново, в града вече знаят за бъдещата проверка и се подготвят. Не мога да кажа от къде е изтекла информация, но очевидно тя е изтекла. Колкото е по-дълга веригата на контрола, толкова е по-неефективна, заяви Моллов.

Задачите пред мобилното звено са свързани с това да се направи паралелен контрол на вече осъществени проверки. До този момент работата на мобилното звено е показала, че предишните проверки са извършени както трябва, но са спрени по средата, свършена е работата, но самоцелно. Оттук нататък мобилното звено ще извършва по-дълбочинна проверка, така че да се види доколко е бил ефективен контролът в предишните месеци и години. Единственият човек, който ще знае къде отива мобилното звено съм аз, обеща Моллов.

Предстои въвеждане на "скрит инспектор". Ще се гони изненадващият ефект на тайния клиент, който дава независима информация за ефективността на контрола, който се осъществява, обясни Моллов.

Председателят на БАБХ разказа, че вчера се е срещнал с представители на търговските вериги. "Ние отчетохме известен пропуск в нашата работа и се споразумяхме на видими места в магазините от търговските вериги да бъде поставен номерът на БАБХ, на който 24 часа в денонощието всеки потребител може да подаде сигнал за нарушения или притеснения за дадена храна.

Договорихме се и заедно да обсъдим всички проблематични ситуации, във връзка с предстоящото влизане в сила на европейския регламент за етикетиране на храните, така че да намерим оптималния начин за прилагане на регламента", обясни Моллов.