Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 рехабилитатори, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена
1 кинезитерапевт, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена
1 офис асистент, средно обр. - икономическо
1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. - търговия
1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт
2 служители резервации, средно обр. - туризъм
2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм
1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ
2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ
2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление
1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление
2 електромонтьори, средно обр. – ел.техника, шоф. книжка кат.В
1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо
1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо
1 специалист човешки ресурси, висше обр. – стопанско управление, английски език
1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, висше обр. – икономическо, европеистика, английски език, компютърна грамотност
1 eксперт търговия, висше обр. – икономическо, английски език, компютърна грамотност
1 снабдител доставчик, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 кинезитерапевт, висше обр. - кинезитерапия
1 търговски представител, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

2 масажисти, средно обр., за к.к.Албена
2 продавачи консултанти, средно обр
1 работник товаро-разтоварна дейност, основно/средно обр. – шоф. книжка кат.В
1 офис асистент, средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 електромонтьор, основно/средно обр.
2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.
2 аниматори, средно обр
1 организатор продажби и реклама, средно обр.
1 гладач, ютия, основно/средно обр.
1 моделиер, основно/средно обр.
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, средно/висше обр., английски език, компютърна грамотност
2 готвачи, основно/средно обр.
4 сервитьори, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
2 масажисти, средно/висше обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
10 продавачи консултанти, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

10 камериери, средно/основно обр.
2 пикола, средно обр., английски език
2 администратори в хотел, средно обр., английски и руски език
2 готвачи, средно обр.
2 портиери, средно обр.
*Местата са за к.к. Слънчев бряг

5 специалисти по качество, висше обр., английски език, компютърни умения
5 шлосери матричари, основно/средно обр.
5 техници механици – машини с ЦПУ, средно обр.
10 мехатроници, средно обр.
2 технолози, висше обр., английски език
30 машинни оператори, основно обр.
*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

1 охранител, основно обр.
1 работник товаро-разтоварни дейности, средно обр.
2 шивачки, основно обр., опит, за гр. Мартен
4 роботници озеленяване, основно обр.
1 медицинска сестра, висше обр., стаж, мястото е на 4 часа; 1 психолог, висше обр., стаж, за социално заведение
1 търговски агент на сладолед, средно обр., кат. С, опит
1 специалист доставки, висше икономическо или техническо обр., опит
8 работници в дърводелски цех, основно/средно обр., за с. Пиргово
2 продавачи на млечни продукти, едното място е на 4 часа и е подходящо за пенсионер                     
2 птицегледачи, без изискване за обр., за с.Борисово
1 камериер, основно обр., за с.Кранево
2 сервитьори, 2 готвачи – с опит, средно обр., за с.Кранево
1 стругар – струг с ЦПУ, средно професионално обр., опит 10 години
1 общ работник в автосервиз, основно обр.
1 автомонтьор, средно обр., опит
1 снабдител доставчик, средно обр., шофьор кат.В
1 оператор въвеждане на данни, висше обр., компютърни умения
2 консултанти – продажби, висше обр., румънски и английски език, компютърни умения
2 камериери, основно обр., за к.к. Златни пясъци
1 работник в пералня, основно обр., за к.к. Златни пясъци
2 сервитьори, средно обр., за к.к. Златни пясъци
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността, 5 години стаж
1 мотокарист, без изискване за обр., правоспособност, за община Бяла
2 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр.
1 графичен дизайнер – шевно производство, средно обр., опит
1 специалист по качеството – електроинсталационни изделия, средно техническо обр.
1 ковач, работа с механизиран ковашки чук и преса, средно/основно обр., квалификация и опит
1 монтажник – производство на пластмасови изделия за баня, средно/основно обр., опит
1 мебелист, мебели за баня, средно/основно обр., опит
1 шлайфист, производство на мебели за баня, средно/основно обр.
1 електротехник на автомобили, висше/средно обр. – електроспециалности, компютърни умения, опит
2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.
3 камериери, основно обр., за к.к. Златни пясъци
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
2 общи работници – промишлено производство, основно обр.
1 машинист – булдозер, основно обр., правоспособност, опит
1 общ работник – пълнене на безалкохолни напитки, основно обр.
1 продавач – изпълняване на поръчки по телефон, средно обр.
2 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно обр.
5 гладачи, основно обр., опит
2 накатвачи, основно обр., опит
1 ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
1 общ работник – конегледач, основно обр., шофьор кат.В и С
2 хигиенисти – на производствено оборудване, основно обр.
2 уеб програмисти, висше обр. – КСТ/КТТ, английски език
1 младши учител в частна детска градина, висше обр.- ПУП, НУП, ПНУП, социална икономика, психология
1 шлосер, основно/средно обр., опит
2 гладачи – в пералня, основно обр.
1 мияч в заведение, без изискване за обр.
2 свиневъди, без изискване за обр., за с.Николово
1 технолог – в машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, опит
5 машинни оператори, средно обр.
4 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
2 настройчици на преси - производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо обр.
2 опаковачи – производство на инструментална екипировка, средно обр.
4 животновъди, без изискване за обр., опитът е предимство, за с.Щръклево
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
4 работници – стоманобетонови конструкции, средно обр.
2 работници – подови облицовки и настилки, средно обр.
1 камериер, средно обр.
2 рецепционисти в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
10 монтажници – сглобяване на детайли, сезонна заетост, средно обр.
2 общи работници в склад – шевно производство, основно обр.
20 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.
1 работник – поддръжка на спортни съоръжения, основно обр.
1 обслужващ в погребално бюро, средно обр.
2 корпусници в цех за мека мебел, средно обр., 2 години опит
2 конструктори в мебелно производство, висше обр., компютърни умения, работа с AutoCAD 3D, 2 години опит
10 машинни оператори, 4 докери, 7 помощник-оператори на кантиращи машини, 2 общи работници, 2 опаковачи, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно обр.
10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно обр.
1 мияч на камиони, основно обр.
2 общи работници в склад, основно обр.
5 машинни оператори – производство на филтри, основно обр.
6 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.
1 общ работник – поддръжка на тревни площи – на 4 часа, основно обр.
2 камериери, основно обр., за к.к.Камчия
1 транжор, 1 пълнач на колбаси, 1 пакетировач, 1 общ работник, 1 хигиенист – месопреработване, основно/ средно обр.
1 продавач пласьор – разносна търговия, средно обр. сезонна заетост, подходящо за студент
9 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит
1 главен мениджър на лаборатория, висше обр. – химия, мин.1 година производствен опит, за гр.Девня
2 работници на лазер машина – металообработване, висше/средно обр. – машинни специалности, компютърни умения
2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно обр.
1 полевъд, средно/висше аграрно обр., компютърни умения, опит, за с.Бръшлян
1 общ работник - озеленител, без изискване за обр.
1 изпълнител – автомонтьор и шофьор кат.С, средно техническо обр., работа в с.Иваново
2 камериери, средно обр., сезонна заетост, за гр.Приморско
7 оператори на автоматизирана линия за поцинковани галванични детайли, средно/основно обр., подходящо за студенти
43 служители в магазин от търговска верига, средно обр.
7 охранители – за инкасо екип, средно обр., шофьори кат.В
2 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение
1 фрезист /машини с ЦПУ, 1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо обр., правоспособност, опит
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
1 диспечер – транспорт, средно обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство
3 работници в производство на конуси от картон, основно/средно обр., подходящо за мъже
1 касиер в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, шофьор кат.В
8 сортировачи, химическо производство, основно обр.
4 животновъди, начално обр., опит, за с.Ново село
1 водач на селскостопански машини, средно обр., правоспособност, опит
2 помощник-фармацевти, висше обр. по специалността, за едното място може и без опит
1 електроинженер, висше обр. по специалността, владеенето на английски/турски език е предимство, компютърни умения, 3 години стаж
2 сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за крайпътно заведение в община Бяла, област Варна
1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно обр., правоспособност
8 общи работници в машиностроенето, основно обр.
10 общи работници за поддържане на сгради, основно обр. 
2 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит
3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за обр.
3 складови работници за търговия и битова химия, за едното място се изисква шоф. книжка кат. В или С
1 разкройчик, 1 мебелист монтажник – в дърводелски цех, средно обр., 1 година опит, за с.Щръклево
5 машинни оператори – производство на керамични и санитарни изделия, средно обр., компютърна грамотност
2 шофьори на автобус – международни пътнически превози в Европа, кат.Д, средно обр., 5 години опит
4 миячи – ръчно миене на МПС, без изискване за обр.
3 бармани – бензиностанция, средно обр.
1 общ работник – за обучение като железар или заварчик, основно обр.
1 преводач, средно техническо обр., гръцки език
1 електрозаварчик, основно обр., владеенето на гръцки език е предимство
1 социален асистент, средно обр.
1 помощник-готвач, средно обр.
1 кранист – ел.портален кран, средно обр., правоспособност
2 помощници в кухня, средно обр.
2 готвачи, средно професионално обр., опит
8 оператори – спомагателни съоръжения, средно професионално обр.
3 складови работници, средно обр.
5 монтажници на дребно и средно габаритни съоръжения, средно обр.
3 продавачи консултанти, средно обр.
1 транжор, средно обр.
1 чистач в търговски обект, средно обр.
2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., опит, командировки до Германия
1 проектант конструктор, средно/висше техническо обр., работа с AutoCAD
2 зареждачи – линия за прахово боядисване на тръби, основно обр.
2 опаковачи на метални изделия, средно обр.
6 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи
3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения
1 счетоводител, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж
1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж
3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения
40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.
1 инженер – опаковки, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж
27 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж
1 технолог – механична обработка, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 инженер конструктор, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 настройчик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., стаж
10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит
1 механик – поддръжка на хидравлични преси и металообработващи машини, средно техническо обр., опит
10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит
4 монтажници на мебели, средно обр., опит
5 стругари, средно професионално обр.
2 електрончици, средно професионално обр.
5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.
8 заварчици СО, средно обр.
9 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит
16 общи работници в строителството, основно обр.
1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит
5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит
3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит
5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит
1 стругар, 1 фрезист, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
5 шофьори – международни превози, средно обр., квалификация
3 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно обр., сръбски език, 1 година стаж
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
4 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност, за едното място се изисква шофьорска книжка кат.В
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
2 помощник-готвачи – столово хранене, средно обр.
3 помощник-готвачи, средно обр.
1 фризьор, основно/средно обр., опит
10 продавачи консултанти на закуски, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
2 маникюристи педикюристи, средно специално обр./завършен курс/опит
2 бармани, средно обр., опит
3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
7 сервитьори, средно обр., може и без опит, едното място е на 4 часа
2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно обр.
3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално обр.
13 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.
5 шивачи на чорапи, основно обр.
4 тапицери, 4 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
6 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
4 кроячи, средно обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
36 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
57 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Литва. Работните места са за професиите - инженер по измервания и мехатроник. Работодателят е компания UAB „Stigma“ -www.stigma.lt; За повече информация http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2262 и http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2261; или на ел.поща : [email protected], тел. 0879 006 146.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 куриери в служба/офис, средно/основно обр.
1 барман, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.
3 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

Други СРМ към деня

1 носач товарач, основно обр. /за гр.Бяла/
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 главен специалист, средно образование /за гр.Борово, Община/
1 медицинска сестра, полувисше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 детски учител, висше обр. по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ - висше обр., за гр.Сеново

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.