Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу А. Хентов и М. Кумар, които в условията на продължавано престъпление и в съучастие, са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 3 027 794.76 лв., съобщиха от прокуратурата.

От посочената по-горе сума дължимият за внасяне в държавния бюджет Данък добавена стойност (ДДС) е в размер на 2 211 654.80 и дължим корпоративен данък в размер на 816 148.96лв. Хентов е управител и представляващ фирмата „Българска зърнотърговска компания“ ЕООД, а Кумар фактически участващ в осъществяване на дейността и функциите на компанията. Избягването на плащането на ДДС е за 18 отчетни периода по ЗДДС и по ЗКПО (Закона за корпоративно подоходно облагане).