Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще бъде председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, реши правителството, предаде БГНЕС.

Според Правилника за устройство и дейността на НССЕИВ председател на структурата може да бъде само вицепремиер.

С друго решение беше изменен Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Това се налага поради последните структурни и персонални промени в състава на правителството.

С поправките в чл. 5, ал. 1 отпада длъжността „заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика“ и остава само „министър на труда и социалната политика“. Към длъжността „заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика“ се добавя „и министър на образованието и науката“.

От структурите в АМС се заличава политическият кабинет на заместник министър-председателя по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика, а числеността на политическите кабинети на вицепремиерите Дончев и Кунева се увеличават със съответно 1 и 2 щата предвид допълнително възложените им функции.