Политиката на Министерството на труда и социалната политика е да осигури достъпни услуги за нуждаещите се хора и да гарантира реализация на трудовия пазар, каза при посещението си в Габрово министър Зорница Русинова.

Създадената мрежа от социални услуги да се превърне в ефективна грижа за нуждаещите се. В тази посока са усилията на ресорното министерство, което работи по изцяло нова концепция, заложена в проекта на Закон за социалните услуги, какъвто до момента не съществува. Този закон ще даде рамката, в която социалните услуги ще се регламентират по нов начин, посочи министър Русинова, цитирана от БНР:

За да намерим решение за така чаканите от всички интегриране или комплексни услуги. Това означава, че включваме дейности, свързани с облекчаване достъпа до здравеопазването, облекчаване на достъпа до образование. Чисто социалната услуга в един общ процес спрямо социалната нужда на човека.

След форума социалният министър откри дневен център за деца с увреждания в Габрово, в който специалисти ще работят с 40 деца. Преустройството на сградата, в която се помещава центърът, е финансирано със 600 хиляди лева от държавния бюджет.