При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Това напомнят от Главна инспекция по труда.Трябва да се прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия, да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:
 
- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
- създаване на подходяща организация на работните места;
- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
- осигуряване на подходящо работно облекло;
- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
- осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.
 
В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.