Успешно стартира детската лятна културно-образователна програма на регионална библиотека "Любен Каравелов". Заниманията с най-малките читатели се провеждат в три тематични панела през всички делнични дни от 9.30 до 17 ч. Особено голям интерес предизвиква новият проект "Мейкърспейс - Фабрика за идеи, знания и мечти "Русе и децата", финансиран от общинската фондация "Русе - град на свободния дух".

Децата се занимават в 4 ателиета. "Какъв да стана" запознава с различните професии, а "Забавна наука" е с екологична насоченост. "Покажи ми как да..." учи на дигитални компетенции и визуално програмиране по програмата Scratch. В ателието "Направи си сам" децата се учат как да използват 3D технологии. 

В началото на месец юни стартираха и заниманията в ателиетата "Аз говоря правилно" и "Творчески провокации за стимулиране на писането" по друг проект с название "Академия за деца, а само за деца ли?".
Заедно с това продължава и обучаването на децата по финансова грамотност, което се радва на огромен интерес.