Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

2 рехабилитатори, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена

1 кинезитерапевт, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена

1 офис асистент, средно обр. - икономическо

1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. - търговия

1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт

2 служители резервации, средно обр. - туризъм

2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм

1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ

2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ

2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление

1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление

2 електромонтьори, средно обр. – ел.техника, шоф. книжка кат.В

1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо

1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо

1 специалист човешки ресурси, висше обр. – стопанско управление, английски език

1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност

1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, висше обр. – икономическо, европеистика, английски език, компютърна грамотност

1 eксперт търговия, висше обр. – икономическо, английски език, компютърна грамотност

1 снабдител доставчик, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 кинезитерапевт, висше обр. - кинезитерапия

1 търговски представител, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност

1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо

1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло

6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло

3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство

1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване

1 хлебар, средно обр. – зърно преработване

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

12 продавачи консултанти, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК

1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

- За обучение по време на работа

 

2 масажисти, средно обр., за к.к.Албена

2 продавачи консултанти, средно обр

1 работник товаро-разтоварна дейност, основно/средно обр. – шоф. книжка кат.В

1 офис асистент, средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

1 електромонтьор, основно/средно обр.

2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.

2 аниматори, средно обр

1 организатор продажби и реклама, средно обр.

1 гладач, ютия, основно/средно обр.

1 моделиер, основно/средно обр.

1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, средно/висше обр., английски език, компютърна грамотност

2 готвачи, основно/средно обр.

4 сервитьори, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

2 масажисти, средно/висше обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 бармани, основно/средно обр.

5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.

10 продавачи консултанти, основно/средно обр.

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.

2 куриери, основно/средно обр.

2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.

40 машинни оператори, основно/средно обр.

4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В

1 фрезист, основно/средно обр.

1 стругар, основно/средно обр.

1 оператор манипулатор, основно/средно обр.

1 електротехник, основно/средно обр.

1 конструктор, основно/средно обр.

1 мехатроник, основно/средно обр.

10 общи работници, основно/средно обр.

35 машинни оператори, основно/средно обр.

2 помощник-готвачи, основно/средно обр.

2 камериери в хотел, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.

20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.

8 складови работници, основно/средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 помощник-готвач, основно/средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

2 продавачи в павилион, основно/средно обр.

1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

10 камериер, средно/основно обр.

2 пикола, средно обр., английски език

2 администратори в хотел, средно обр., английски и руски език

2 готвачи, средно обр.

2 портиери, средно обр.

*Местата са за к.к. Слънчев бряг

 

5 специалисти по качество, висше обр., английски език, компютърни умения

5 шлосери матричари, основно/средно обр.

5 техници механици – машини с ЦПУ, средно обр.

10 мехатроници, средно обр.

2 технолози, висше обр., английски език

30 машинни оператори, основно обр.

*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

 

1 камериер, основно обр., за с.Кранево

2 сервитьори, 2 готвачи – с опит, средно обр., за с.Кранево

1 стругар – струг с ЦПУ, средно професионално обр., опит 10 години

1 общ работник в автосервиз, основно обр.

1 автомонтьор, средно обр., опит

1 снабдител доставчик, средно обр., шофьор кат.В

1 оператор въвеждане на данни, висше обр., компютърни умения

2 консултанти – продажби, висше обр., румънски и английски език, компютърни умения

2 камериери, основно обр., за к.к. Златни пясъци

1 работник в пералня, основно обр., за к.к. Златни пясъци

2 сервитьори, средно обр., за к.к. Златни пясъци

1 медицинска сестра, висше обр. по специалността, 5 години стаж

1 мотокарист, без изискване за обр., правоспособност, за община Бяла

2 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр.

1 графичен дизайнер – шевно производство, средно обр., опит

1 специалист по качеството – електроинсталационни изделия, средно техническо обр.

1 ковач, работа с механизиран ковашки чук и преса, средно/основно обр., квалификация и опит

1 монтажник – производство на пластмасови изделия за баня, средно/основно обр., опит

1 мебелист, мебели за баня, средно/основно обр., опит

1 шлайфист, производство на мебели за баня, средно/основно обр.

1 електротехник на автомобили, висше/средно обр. – електроспециалности, компютърни умения, опит

2 работници в цех за производство на пчеларски продукти и изделия, средно/основно обр.

2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.

1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит

3 камериери, основно обр., за к.к. Златни пясъци

2 работници – товаро-разтоварни дейности, шевно производство, средно обр., правоспособност за мотокаристи

2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.

1 работник – поддръжка на сгради в училище, средно техническо обр.

2 общи работници – промишлено производство, основно обр.

1 касиер – човешки ресурси, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, опитът е предимство

1 машинист – булдозер, основно обр., правоспособност, опит

1 общ работник – пълнене на безалкохолни напитки, основно обр.

1 продавач – изпълняване на поръчки по телефон, средно обр.

2 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно обр.

5 гладачи, основно обр., опит

2 накатвачи, основно обр., опит

1 ОТКК в шевно производство, средно обр., опит

1 общ работник – конегледач, основно обр., шофьор кат.В и С

2 хигиенисти – на производствено оборудване, основно обр.

2 уеб програмисти, висше обр. – КСТ/КТТ, английски език

1 младши учител в частна детска градина, висше обр.- ПУП, НУП, ПНУП, социална икономика, психология

1 работник – поддръжка на сгради, основно обр., опит

1 артист хорист - сопран, 1 артист солист – тенор, 1 оркестрант – тромбонист, висше обр. – съответно класическо пеене и тромбон, английски, италиански и френски език, компютърни умения – работа с SIBELIUS

1 шлосер, основно/средно обр., опит

1 специалист по ценообразуване, средно икономическо обр., английски език, компютърни умения

2 гладачи – в пералня, основно обр.

1 мияч в заведение, без изискване за обр.

2 свиневъди, без изискване за обр., за с.Николово

1 технолог – в машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, опит

5 машинни оператори, средно обр.

4 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.

2 настройчици на преди - производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо обр.

1 офис сътрудник, средно/висше обр., английски/гръцки език, компютърни умения, основни познания по счетоводство

2 опаковачи – производство на инструментална екипировка, средно обр.

4 животновъди, без изискване за обр., опитът е предимство, за с.Щръклево

1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство

4 работници – стоманобетонови конструкции, средно обр.

2 работници – подови облицовки и настилки, средно обр.

1 камериер, средно обр.

1 рецепционист в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство

10 монтажници – сглобяване на детайли, сезонна заетост, средно обр.

2 общи работници в склад – шевно производство, основно обр.

20 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.

1 работник – поддръжка на спортни съоръжения, основно обр.

1 обслужващ в погребално бюро, средно обр.

2 корпусници в цех за мека мебел, средно обр., 2 години опит

2 конструктори в мебелно производство, висше обр., компютърни умения, работа с AutoCAD 3D, 2 години опит

10 машинни оператори, 4 докери, 7 помощник-оператори на кантиращи машини, 2 общи работници, 2 опаковачи, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно обр.

10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно обр.

1 мияч на камиони, основно обр.

2 общи работници в склад, основно обр.

1 координатор на поръчки, висше обр., английски език, компютърни умения

5 машинни оператори – производство на филтри, основно обр.

6 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.

1 общ работник – поддръжка на тревни площи – на 4 часа, основно обр.

2 камериери, основно обр., за к.к.Камчия

1 транжор, 1 пълнач на колбаси, 1 пакетировач, 1 общ работник, 1 хигиенист – месопреработване, основно/ средно обр.

1 продавач пласьор – разносна търговия, средно обр. сезонна заетост, подходящо за студент

9 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит

2 птицегледачи, без изискване за обр., за с.Борисово

1 главен мениджър на лаборатория, висше обр. – химия, мин.1 година производствен опит, за гр.Девня

2 работници на лазер машина – металообработване, висше/средно обр. – машинни специалности, компютърни умения

2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно обр.

1 полевъд, средно/висше аграрно обр., компютърни умения, опит, за с.Бръшлян

1 общ работник - озеленител, без изискване за обр.

1 изпълнител – автомонтьор и шофьор кат.С, средно техническо обр., работа в с.Иваново

2 камериери, средно обр., сезонна заетост, за гр.Приморско

7 оператори на автоматизирана линия за поцинковани галванични детайли, средно/основно обр., подходящо за студенти

43 служители в магазин от търговска верига, средно обр.

7 охранители – за инкасо екип, средно обр., шофьори кат.В

2 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение

1 фрезист /машини с ЦПУ, 1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо обр., правоспособност, опит

6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

1 началник на склад за чорапни изделия, средно обр., компютърни умения

1 диспечер – транспорт, средно обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство

3 работници в производство на конуси от картон, основно/средно обр., подходящо за мъже

1 касиер в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, шофьор кат.В

8 сортировачи, химическо производство, основно обр.

4 животновъди, начално обр., опит, за с.Ново село

1 водач на селскостопански машини, средно обр., правоспособност, опит

1 помощник-фармацевт, висше обр. по специалността, опит

1 електроинженер, висше обр. по специалността, владеенето на английски/турски език е предимство, компютърни умения, 3 години стаж

2 сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за крайпътно заведение в община Бяла, област Варна

1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно обр., правоспособност

8 общи работници в машиностроенето, основно обр.

10 общи работници за поддържане на сгради, основно обр.

3 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит

3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за обр.

3 складови работници за търговия и битова химия, за едното място се изисква шоф. книжка кат. В или С

1 разкройчик, 1 мебелист монтажник – в дърводелски цех, средно обр., 1 година опит, за с.Щръклево

5 машинни оператори – производство на керамични и санитарни изделия, средно обр., компютърна грамотност

2 шофьори на автобус – международни пътнически превози в Европа, кат.Д, средно обр., 5 години опит

4 миячи – ръчно миене на МПС, без изискване за обр.

3 бармани – бензиностанция, средно обр.

1 общ работник – за обучение като железар или заварчик, основно обр.

1 преводач, средно техническо обр., гръцки език

1 електрозаварчик, основно обр., владеенето на гръцки език е предимство

1 социален асистент, средно обр.

1 помощник-готвач, средно обр.

1 кранист – ел.портален кран, средно обр., правоспособност

2 помощници в кухня, средно обр.

2 готвачи, средно професионално обр., опит

8 оператори – спомагателни съоръжения, средно професионално обр.

3 складови работници, средно обр.

5 монтажници на дребно и средно габаритни съоръжения, средно обр.

3 продавачи консултанти, средно обр.

1 транжор, средно обр.

1 чистач в търговски обект, средно обр.

2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., опит, командировки до Германия

1 проектант конструктор, средно/висше техническо обр., работа с AutoCAD

2 зареждачи – линия за прахово боядисване на тръби, основно обр.

2 опаковачи на метални изделия, средно обр.

6 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи

3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж

1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж

3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения

40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.

1 инженер – опаковки, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж

27 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж

1 технолог – механична обработка, висше техническо обр., компютърни умения, стаж

1 инженер конструктор, висше техническо обр., компютърни умения, стаж

1 настройчик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., стаж

10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит

1 механик – поддръжка на хидравлични преси и металообработващи машини, средно техническо обр., опит

10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит

4 монтажници на мебели, средно обр., опит

5 стругари, средно професионално обр.

2 електрончици, средно професионално обр.

5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.

8 заварчици СО, средно обр.

9 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.

2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.

10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно обр., опит

1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит

6 общи работници в строителството, основно обр.

1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В

5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит

5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит

3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит

5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит

1 стругар, 1 фрезист, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)

1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство

3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.

1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен

1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.

3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже

5 шофьори – международни превози, средно обр., квалификация

3 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно обр., сръбски език, 1 година стаж

2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.

4 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност, за едното място се изисква шофьорска книжка кат.В

2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит

2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език

2 помощник-готвачи – столово хранене, средно обр.

4 помощник-готвачи, средно обр.

1 фризьор, основно/средно обр., опит

10 продавачи консултанти на закуски, средно обр.

1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж

2 маникюристи педикюристи, средно специално обр./завършен курс/опит

2 бармани, средно обр., опит

3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения

1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит

2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит

2 бармани сервитьори, средно обр.

5 сервитьори, средно обр., може и без опит, едното място е на 4 часа

2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения

4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно обр.

3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално обр.

11 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.

5 шивачи на чорапи, основно обр.

4 тапицери, 4 шивачи на тапицерия, средно обр., опит

7 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.

4 кроячи, средно обр.

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.

32 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

49 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Литва. Работните места са за професиите - инженер по измервания и мехатроник. Работодателят е компания UAB „Stigma“ -www.stigma.lt; За повече информация http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2262 и http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2261; или на ел.поща : [email protected], тел. 0879 006 146.

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За обучение по време на работа

 

2 куриери в служба/офис, средно/основно обр.

1 барман, основно обр.

1 помощник-готвач, основно обр.

2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 бармани, основно обр.

3 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 носач товарач, основно обр. /за гр.Бяла/

1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/

1 главен специалист, средно образование /за гр.Борово, Община/

1 медицинска сестра, полувисше обр. по специалността /за гр.Бяла/

1 детски учител, висше обр. по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/

1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/

2 общи работници – чорапно производство, основно обр. /за гр.Русе/

1 секционен майстор – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/

1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/

1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /

1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/

13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ - висше обр., за гр.Сеново

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.