17-а конференция по комютърни системи и информационни техлоногии организира Русенсикят университет. Този път срещата е в Палермо, най-големия град на остров Сицилия, закъдето заминава група преподаватели от РУ, водена от ректора проф.Велизара Пенчева. Това е и петата среща на членовете на европейската тематична мрежа "Бъдещото образование и обучение по компютинг". В нея са включени 67 университета и фирми от 35 европейски страни, а координатор на европейския консорциум е Русенският университет. На форума в Палермо доклади ще изнесат проф.Паоло Атцени от Римския университет, проф.Себастиано Батиато от университета в Катания и проф.Димитър Жечев от Политехническия университет в Лозана.